Măsuri de prevenire a incendiilor la fondul forestier

18 martie 2011 00:000 comments

Pentru evitarea producerii unor incendii la fondul forestier, ISU Alba recomandă personalului silvic şi locuitorilor judeţului să respecte măsurile de protecţie împotriva incendiilor specifice: instruirea persoanelor ce desfăşoară activităţi în pădure – (exploatarea masei lemnoase, împădurire, igenizare) pentru cunoaşterea şi respectarea de către acestea a normelor de apărăre împotriva incendiilor; planificarea, organizarea şi desfăşurarea de către personalul silvic a activităţilor de supraveghere şi patrulare pe traseele cele mai frecventate ce străbat pădurile, îndeosebi în perioadele de secetă şi cu afluenţă mare de public; asigurarea ocoalelor şi cantoanelor cu mijloace de primă intervenţie la incendiu, verificarea şi menţinerea acestora în stare de utilizare; amenajarea şi marcarea locurilor de popas şi a spaţiilor de parcare a autovehiculelor din zonele frecventate de turişti; menţinerea în stare de utilizare a principalelor drumuri forestiere, pentru accesul autospecialelor de intervenţie;
amenajarea unor surse de alimentare cu apă pentru maşinile de intervenţie la incendiu, prin construirea de baraje şi rampe în zone accesibile; amplasarea de panouri avertizoare cuprinzând regulile de prevenire şi stingere a incendiilor la fondul forestier.
„Nu aprindeţi focuri în spaţii deschise: mirişti, terenuri virane – pe timp de vânt iar atunci când aprindeţi focuri deschise supravegheaţi arderea lor până la stingerea definitivă, stingeţi jarul cu apă şi acoperiţi cenuşa cu pământ. Nu aruncaţi la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse şi nu aprindeţi focuri la o distanţă mai mică de 10 metri de orice material combustibil sau construcţie (casă, anexe, şură ) sau în apropierea pădurii sau la o distanţă mai mică de 100 m de liziera pădurii (cu excepţia locurilor amenajate)! Dacă observaţi un început de incendiu, sunaţi imediat la numărul unic de urgenţă 112!”, informează plt. Alina Bălaş, purtător de cuvânt ISU Alba. Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com