Ministrul Agriculturii ar trebui să-și dea demisia

25 aprilie 2014 12:104 comments

Un fapt grav pe care parlamentarii Partidului Național Liberal l-au sesizat săptămâna aceasta a fost nepublicarea în Monitorul Oficial, în termenul legal, a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan. Pentru o asemenea chestiune gravă, în mod normal, prinipalul răspunzător, adică ministrul Agriculturii și Dezvoltării  Rurale, vicepremierul Daniel Constantin, ar trebui să se simtă vinovat și chiar să-și dea demisia de onoare.

Legea nr. 17/2014 este una foarte importantă pentru evoluțiile viitoare din agricultura românească.

Astfel, conform art. 2 alin. 2 şi 3 din lege, posibilitatea dobândirii de terenuri agricole extravilane de către alte persoane decât cele române se face în condiţii de reciprocitate, iar verificarea revine Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Grav este că MADR nu poate, prin structurile sale teritoriale, să facă asemenea verificări, atât timp cât nici site-ul Ministerului Afacerilor Externe nu oferă informaţii pentru punerea în aplicare a legii. Astfel, constatăm că actele de vânzare-cumpărare ce se vor încheia cu persoanele fizice sau juridice străine vor fi susceptibile de nulitate absolută.

Un alt aspect important îl reprezintă posibilitatea declarării nulității actului de vânzare-cumpărare dacă acesta nu are avizele specifice ale Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Culturii, prevăzute la art. 3 din lege.

Alt aspect grav se regăseşte în prevederile art. 6 alin. 3. Astfel, se instituie obligaţia primăriilor de a transmite către Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale un dosar care să cuprindă lista preemptorilor, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de cumpărare. Și aceasta în condiţiile în care termenul legal de exercitare a dreptului de preemţiune este de 30 de zile.  Din cauza acestui termen extrem de scurt, de 3 zile, există riscul omiterii unui preemptor, aspect care atrage anularea contractului de vânzare.

Totodată, trebuie evidențiat și faptul că există reţineri întemeiate cu privire la posibilitatea aplicării în termenul legal şi în condiţii constituţionale a prevederilor Legii nr. 17/2014 în forma sa actuală, din cauza unor aspecte din conţinutul reglementării, aspecte de natură să producă consecinţe negative asupra circuitului civil imobiliar. Ministerele implicate în acest proces legislativ au fost incapabile să armonizeze aceste prevederi în timpul prevăzut de legea-cadru care este deja în vigoare, dar care nu se poate pune în aplicare tocmai din lipsa acestora.

Considerăm, de asemenea, că vinovat este şi premierul Victor Ponta, cel care coordonează activitatea miniştrilor direct implicaţi în elaborarea ordinului comun privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.17/2014. PNL solicită o demisie de onoare măcar din partea ministrului Agriculturii, cel care şi-a asumat promovarea acestui act normativ.

Dan Coriolan Simedru,

Deputat PNL de Albadan_coriolan_simedru_zlatna

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com