Modificări legislative referitoare la acreditarea / licenţierea furnizorilor de servicii sociale

3 februarie 2014 15:492 comments

ajpis

Procedura de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi a serviciilor sociale acordate de aceştia a fost modificată prin Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. Actul normativ a intrat în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2014, iar normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012 vor fi publicate în Monitorul Oficial în cursul lunii februarie a anului curent, după adoptarea lor prin hotărâre de Guvern.

Furnizorii de servicii sociale trebuie să ştie că, în conformitate cu prevederile legale, înregistrarea cererilor de acreditare în vederea eliberării certificatelor de acreditare/licenţelor de funcţionare se va face de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Înregistrarea cererilor de acreditare/licenţiere a furnizorilor de serviciilor sociale şi implicit a serviciilor prestate de către aceştia va fi demarată, imediat după adoptarea normelor metodologice de aplicare a legii, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, care, în baza art. 35 din Legea nr. 197/2012 va evalua furnizorii acreditaţi conform vechii metodologii de acreditare, în scopul reacreditării acestora şi a serviciilor sociale pe care le acordă, până la data de 31 decembrie 2015.

În acelaşi context, trebuie precizat faptul că perioada de valabilitate a certificatului de acreditare eliberat conform H.G. nr. 1024/2004 se prelungeşte de drept până la data eliberării unui nou certificat de acreditare şi a licenţei de funcţionare în condiţiile Legii nr. 197/2012, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2015. Nu în ultimul rând, pentru a evita posibilele blocaje ale procesului de acreditare a furnizorilor ale căror certificate de acreditare expiră în cursul anilor 2014-2015, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice va elabora un calendar de depunere a cererilor care va fi adus la cunoştinţa celor interesaţi prin publicare pe site-ul ministerului.

„Deşi a fost adoptată în anul 2012, legea care priveşte asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale a intrat în vigoare la începutul acestui an, aplicarea acesteia fiind amânată până la finalizarea normelor metodologice de aplicare a actului normativ. Ministerul de resort a anunţat că aceste norme vor fi adoptate de Guvern şi vor fi publicate în Monitorul Oficial în cursul lunii februarie, astfel că, de la acel moment, furnizorii de servicii sociale vor urma procedura de acreditare/licenţiere prevăzută de Legea nr. 197/2012 şi normele metodologice de aplicare a acesteia”, a precizat Flaviu Cozuc, directorul executiv al AJPIS Alba.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com