Noi nu alți da: Urșii bruni și lupii din Apuseni vor fi protejați printr-un proiect din Marea Britanie

5 iulie 2013 08:250 comments

poze-ursi-bruni-coca-cola

Comisia Europeană a aprobat finanţarea a 248 de noi proiecte în cadrul programului Life+, care reprezintă fondul pentru mediu al Uniunii Europene. Proiectele vizează acţiuni în domeniul conservării naturii, al schimbărilor climatice, al politicii de mediu, precum şi activităţi de informare şi comunicare privind problemele de mediu în toate statele membre. În total, ele reprezintă o investiţie totală de aproximativ 556,4 milioane de euro, din care UE va furniza 281,4 de milioane de euro, restul trebuind asiguraţi de aplicanţi.
În urma celei mai recente cereri de propuneri a Comisiei, care s-a încheiat în septembrie 2012, aceasta a primit 1.159 de propuneri.
Niciun proiect din România nu se regăseşte pe lista proiectelor selectate pentru finanţare. Totuşi, unul dintre proiectele Marii Britanii selectate în Life+ vizează conservarea populaţiilor de urşi bruni şi lupi din Munţii Apuseni. În cadrul proiectului “Life Connect Carpathians” se va interveni pentru restaurarea şi conservarea habitatelor naturale în pericol şi promovarea unui management adecvat în zonă.
Proiectul acesta şi încă unul din Marea Britanie – al Societăţii Regale pentru Protecţia Păsărilor, ce vizează salvarea chirei mici – au obţinut o finanţare de 6,6 milioane de euro. În total, pentru cele nouă proiecte din Marea Britanie, a fost aprobată o finanţare de 22,6 milioane de euro.
Life+ este instrumentul financiar pentru mediu al Uniunii Europene şi are un buget total de 2,14 miliarde de euro pentru perioada 2007 – 2013. Comisia lansează în fiecare an câte o cerere de propuneri de proiecte Life+.
Beneficiar al Programului Life+ 2013 poate fi orice persoana juridică (organism public şi/sau privat, ca beneficiar unic sau în parteneriat), înregistrată în statele membre ale UE sau în Croaţia.
În România, programul se desfăşoară din 1999, până în prezent fiind finanţate, prin acest instrument, peste 60 de proiecte româneşti.
Multe dintre proiectele din România sunt propuse de agenţiile pentru protecţia mediului, singure sau în parteneriat. Până în prezent, au fost finalizate opt proiecte Life+, în care agenţiile de protecţia mediului au fost iniţiatoare sau partenere. Proiectele, în valoare totală de 5.053.681 de euro, au vizat, printre altele, Restaurarea Ecologică a Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior (în valoare de 825.000 de euro, propus de APM Galaţi), Întărirea sistemului de protecţie a carnivorelor din judeţul Vrancea (577.989 de euro), Managementul conservativ al habitatului 8310 din Situl N2000 Semenic – Cheile Caraşului (546.159 de euro, înaintat de APM Timişoara) şi Protecţia vânturelului de seară în Euroregiunea Panonică (140.816 de euro, propus de APM Bihor).
Alte 12 proiecte, în care APM-urile sunt iniţiatoare sau partenere, în valoare totală de 12.138.087 de euro, sunt în curs de implementare, potrivit datelor remise MEDIAFAX de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM).
Rata maximă de cofinanţare prin programul Life+ este de 50 la sută, însă poate fi şi de 75 la sută, pentru proiectele orientate pe speciile şi/sau habitatele prioritare.
Bugetul alocat României pentru 2013 este de 11.723.542 de euro, din cel de 278 de milioane de euro la nivelul UE.
Propunerile de proiecte pentru 2013 trebuiau validate şi trimise Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, până în 25 iunie.
Programul Life+ are mai multe componente.

Proiectele Life+ Natură şi biodiversitate vizează ameliorarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor pe cale de dispariţie. Dintre cele 258 de propuneri primite pe această componentă a programului în 2012, Comisia a selecţionat pentru finanţare 92 de proiecte depuse de parteneriate create între organisme de conservare a naturii, autorităţi guvernamentale şi alte părţi interesate.
Proiectele selecţionate, coordonate de beneficiarii acestora din 24 de state membre, reprezintă o investiţie totală de 247,4 milioane de euro, din care aproximativ 139,3 milioane de euro sunt oferite de UE.
Componenta Life+ Politică şi guvernanţă în materie de mediu promovează proiecte-pilot care contribuie la dezvoltarea de politici, tehnologii, metode şi instrumente inovatoare. Dintre cele 743 de propuneri primite, Comisia a selectat pentru finanţare 146 de proiecte depuse de o gamă largă de organizaţii din sectorul public şi privat. Proiectele selecţionate, coordonate de beneficiari ai proiectelor din 18 state membre, reprezintă o investiţie totală de 298,5 milioane de euro, din care UE va furniza aproximativ 136,8 milioane de euro.
În cadrul acestei componente, Comisia va contribui cu peste 34,6 milioane de euro la 29 de proiecte care abordează în mod direct schimbările climatice şi care au un buget total de 81,1 milioane de euro. În plus, numeroase alte proiecte care se concentrează asupra altor aspecte vor avea un impact indirect asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Alte domenii importante vizate de proiecte includ apa, deşeurile şi resursele naturale, produsele chimice, mediul urban, calitatea solului şi a aerului.
Proiectele Life+ Informare şi comunicare diseminează informaţii şi atrag atenţia asupra problemelor de mediu. Dintre cele 158 de propuneri primite, Comisia a selecţionat 10 proiecte depuse de diferite organizaţii publice şi private din domeniul conservării naturii şi/sau a mediului. Proiectele se desfăşoară în nouă state membre şi reprezintă o investiţie totală de 10,2 milioane de euro, din care UE va furniza aproximativ 5,2 milioane de euro.
Patru dintre cele 10 proiecte promovează acţiuni de sensibilizare a publicului în legătură cu natura şi biodiversitatea, iar restul de şase proiecte se concentrează asupra altor probleme de mediu, cum sunt schimbările climatice, utilizarea eficientă a resurselor şi prevenirea poluării costiere.
Sursa mediafax

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com