Peste 111.000 persoane au beneficiat de alocații, indemnizații, ajutoare și subvenții de la stat

6 iunie 2014 11:170 comments

Plățile efectuate în luna mai a anului curent de către Agenția Județeană pentru Plăți și

Inspecție Socială Alba, cu titlu de beneficii sociale acordate potrivit prevederilor legale, au fost în sumă totală

de aproape 12.500.000 lei, cu circa 2% mai mici față de aceeași perioadă a anului trecut. 111.047 de

persoane din județul Alba au fost beneficiarii acestor sume, dintre care cei mai numeroși sunt cei 63.849

copii care primesc alocație de stat. În același context, de indemnizații de handicap/însoțitor au beneficiat

30.633 persoane, alte 5.534 de persoane au primit ajutoare sociale, iar de alocații pentru susținerea familiei

și indemnizații pentru creșterea copilului au beneficiat 3.831, respectiv 3.362 persoane.

luna trecută, la capitolul indemnizații lunare pentru persoanele cu HIV/SIDA, în sensul în care în mai 2014

beneficiază de această indemnizație 22 persoane, cu 8 mai multe față de mai 2013. De asemenea, în ceea

ce privește ajutoarele sociale, deși în ultimul an, numărul beneficiarilor a crescut cu 9,87%, datorită

modificării cuantumului acestui ajutor, procentul sumelor plătite în mai 2014 pentru acest beneficiu este cu

26,96% mai mare față de cel al sumelor achitate în mai 2013. Totodată, numărul beneficiarilor de alocații

pentru susținerea familiei a scăzut cu 3,70% față de luna mai 2013, în timp ce procentul sumelor plătite a

crescut cu 28,76%, în condițiile majorării în ultimul an a cuantumului acestui tip de alocații.

vederea identificării modului în care societatea evoluează, de la un an la altul, din punct de vedere

economico-social.

subliniez încă o dată faptul că această creștere din ultimul an nu trebuie să alarmeze pe nimeni, în condițiile

în care creșterea cu 57,14% a numărului persoanelor care primesc această indemnizație arată în primul

rând faptul că, în ultimul an, a crescut gradul de informare a cetățenilor cu privire la ajutorul pe care statul îl

acordă acestor persoane. Acest fapt nu înseamnă însă că nivelul educației, mai ales în rândul tinerilor care

sunt printre cei mai vulnerabili, nu trebuie să ridice semne serioase de întrebare”, a precizat Flaviu Cozuc,

directorul AJPIS Alba.

Comparativ cu luna mai a anului trecut, cea mai mare creștere se înregistrează, la fel ca

De reamintit faptul că AJPIS Alba efectuează analize comparative ale situațiilor plăților, în

”În ceea ce privește numărul beneficiarilor de indemnizații lunare pentru HIV/SIDA, vreau săFlavius-Cozuc

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com