Peste 3 milioane de euro disponibili pentru posibili investitori din mediul rural

17 octombrie 2012 19:020 comments

Grupul de Acţiune Local Ţara Secaşelor Alba-Sibiu anunţă deschiderea unor linii de finanţare pe proiecte de dezvoltare locală prin mai multe măsuri, iar fondurile totale disponibile depăşesc 3.000.000 de euro. Aceşti bani pot fi accesaţi de cei care doresc să înfiinţeze spaţii publice de recreere pentru populaţia rurală, renovare clădiri publice, dotarea unităţilor de învăţământ, planuri de afaceri pentru fermieri sau amenajare de pieţe.
Linile de finanţare disponibile:
MĂSURA 111 – Formare profesională (Training) Informare şi difuzare de cunoştinţe. Finanţare nerambursabilă în procent de 100% pentru:
Iniţiative de formare şi informare ce au ca scop diseminarea informaţiilor cu privire la: agricultură şi produse ecologice, procesarea produselor agricole, modalităţi noi de valorificare a resurselor umane, metode de marketing.
Fonduri disponibile: 57.000 EURO. Proiecte finanţate: 1.
MĂSURA 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole. Finanţare nerambursabilă în procent de 40% pentru: Achiziţionarea de utilaje şi echipamente; Adaptarea construcţiilor agricole pentru standardele comunitare construcţii agricole noi sau modernizarea celor vechi, inclusiv dotarea cu echipamente de producţie a energiei din surse regenerabile. Fonduri disponibile: 310.000 EURO, Proiecte finanţate: 5.
MĂSURA 123 – Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere. Finanţare nerambursabilă în procent de 50% pentru:
Investiţii corporale şi necorporale în cadrul întreprinderilor, pentru procesarea şi marketingul produselor agricole. Fonduri disponibile: 800.000 EURO. Proiecte finanţate: 20.
MĂSURA 143 – Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori. Finanţare nerambursabilă în procent de 100% pentru:
Elaborarea de planuri de afaceri pentru fermieri, consiliere pentru întocmirea cererilor pentru a beneficia de fonduri pentru dezvoltare rurală în special pentru fermele de semi-subzistenţă şi tinerii fermieri, consiliere şi consultanţă privind respectarea bunelor practici agricole şi de mediu. Fonduri disponibile: 102.000 EURO. Proiecte finanţate: 1.
MĂSURA 312 – Sprijinirea pentru crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi. Finanţare nerambursabilă în procent de 70% pentru:
Investiţii corporale – construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv, dotarea cu echipamente, utilaje etc. Investiţii necorporale – software, patente, licenţe, material de promovare. Fonduri disponibile: 600.000 EURO. Proiecte finanţate: 20.
MĂSURA 313 – Încurajarea activităţilor turistice. Finanţare nerambursabilă în procent de 70% pentru:
Construcţia, modernizarea, extinderea şi dotarea structurilor de primire turistice (structuri agro-turistice şi alte tipuri de structuri de primire turistice) până la 15 camere. Fonduri disponibile: 320.000 EURO. Proiecte finanţate: 10.
MĂSURA 322 – Renovarea şi dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale. Finanţare nerambursabilă în procent de 70% pentru:
Înfiinţarea spaţiilor publice de recreere pentru populaţia rurală (parcuri, spaţii de joacă pentru copii, terenuri de sport, piste de biciclete); Renovarea clădirilor publice; Amenajarea de pieţe; Investiţii în sisteme de producere a energiei din surse regenerabile; Dotări pentru scoli, gradiniţe cămine culturale, muzee etc. Fonduri disponibile: 895.000 EURO. Proiecte finanţate: 22.
MĂSURA 431 – Implementarea proiectelor de cooperare. Finanţare nerambursabilă în procent de 100% pentru:
Acţiuni de cooperare misiuni tehnice, întâlniri de lucru etc; Cheltuieli pentru proiecte comune de instruire. Fonduri disponibile: 60.000 EURO.
Pentru mai multe detalii şi informaţii legate de lansarea sesiunilor de depunere a proiectelor vizitaţi site-ul asociaţiei : www.tarasecaselor .ro sau la sediul Grupului de acţiune locală Ţara Secaşelor Alba Sibiu, din localitatea Ciudug, nr. 157, jud. Alba.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com