Peste 600 de copii din județul Alba și-au îmbunătățit rezultatele școlare în cadrul unui parteneriat derulat de Biserică, instituții ale statului și administraţii publice locale

4 mai 2018 21:461 comment

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a organizat joi, 3 mai, Conferinţa cu tema Prevenirea Abandonului Școlar: Angajament și Dăruire, Impact și Perspectivă. Evenimentul s-a dorit a fi o prezentare a rezultatelor intervenției asupra nevoilor identificate în cercetarea sociologică derulată în anul școlar 2016 – 2017, pe un eșantion de 50 cadre didactice și 505 părinți ai copiilor înscriși în Programul ,,Prevenirea abandonului școlar”. De asemenea, în cadrul conferinței, a fost prezentată și evoluția programului ,,Prevenirea abandonului școlar” în perioada 2015 – 2018.

Evenimentul s-a bucurat de prezenţa şi binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, iar la discuţii au participat printre alţii şi Emanuel Tapu, director HEKS România,  subprefectul județului Alba, Monica Popescu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, Dumitru Fulea, inspectorul şcolar general, Marcela Dărămuş, Mirela Mândroc, reprezentant DGASPC Alba.

În cuvântul pe care l-a rostit, Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Irineu a spus: „Noi, creștinii, suntem călători pe acest pământ. Dar în călătoria noastră spre tărâmul veșnic, ne decidem destinul veșnic. De aceea Hristos a spus: «Faceți bine fără să nădăjduim nimic în schimb și plata voastră va fi multă», iar Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă: «Până aveți timp, faceți binele față de toți». Hristos este singurul Care poate să săvârșească binele durabil, dar pentru aceasta are nevoie de colaborarea noastră, de ajutorul nostru. Dacă noi Îl ascultăm, ne vom bucura de prietenia Lui divină, pentru că a spus: «Voi sunteți prietenii Mei dacă faceți ceea ce Eu vă poruncesc vouă». Acum înțelegem cât de important este să-i ajutăm pe copiii din centrele educaționale, pentru că ei reprezintă primăvara vieții, și dacă vreți, viitorul națiunii. De calitatea lor spirituală și morală depinde starea societății noastre viitoare, reînvierea neamului, prosperitatea acestei țări. Dacă punem suflet în activitatea noastră de formare intelectuală și spiritual-morală a acestor copii, ne validăm sub soarele istoriei ca fii ai Învierii și putem avea certitudinea că într-o zi vom atinge împărăția Învierii, pentru că Domnul a spus: «Cei ce fac fapte bune vor ieși din morminte spre învierea vieții, adică spre răsplată și fericire eternă»”.

          Reprezentanții Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia au prezentat cu prilejul acestei conferințe rezultatele unei cercetării sociologice realizate în cadrul proiectului ,,Prevenirea abandonului școlar” în anul 2017, efectuată pe un eșention de 50 cadre didactice și 505 părinți ai unui număr de 612 copii înscriși în acest program. Potrivit Asociației Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, programul a avut un impact puternic asupra copiilor, aceștia prezentând semne de îmbunătățire pe mai multe planuri. 84% dintre profesorii chestionați susțin că rezultatele școlare ale copiilor s-au îmbunătățit considerabil, în timp ce 2% susțin că s-au îmbunătățit foarte puțin, iar restul de 6% susțin că rezultatele școlare au rămas la fel. Un alt indicator care s-a îmbunătățit este numărul absențelor copiilor care participă la program. Jumătate dintre profesori au observat că s-au diminuat mult și alți 24% consideră că s-a îmbunătățit foarte mult. O ușoară îmbunătățire au observat și 24% dintre profesori. De asemenea, sociabilitatea copiilor care participă la program s-a îmbunătățit mult și foarte mult susțin 92% dintre profesorii chestionați, doar 6% spun că a rămas la fel iar 2% că s-a îmbunătățit foarte puțin. În ceea ce privește comportamentul copiilor, 88% dintre profesori susțin că în urma participării la program, comportamentul copiilor s-a îmbunătățit mult și foarte mult, 6% susțin că s-a îmbunătățit doar foarte puțin și tot 6% susțin că acesta a rămas la fel.

În urma rezultatelor cercetării sociologice realizate în anul 2017 în cadrul proiectului ,,Prevenirea abandonului școlar” au fost identificate nevoile și a fost aplicat un model de intervenție asupra calității activităților desfășurate de către cadrele didactice și pedagogii sociali cu cei 646 copii aflați în risc de abandon școlar. Astfel, în perioada 1 noiembrie – 14 decembrie 2017 a fost implementat un program pentru dezvoltare personală, la care au participat 52 cadre didactice și pedagogi sociali.

          Proiectul ,,Prevenirea abandonului școlar” a fost demarat la nivelul județului Alba în anul școlar 2015 – 2016 fiind destinat copiilor care, din cauza sărăciei, se aflau în pericol de a abandona școala. Proiectul a avut la bază o finanțare acordată prin Programul de Cooperare Elevețiano – Român acordată unui consorțiu format din Fundația Heks Elveția și FAER Reghin, iar în județul Alba s-a derulat prin Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, care a încheiat în acest sens și Acord de Parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Alba. În cei trei ani de implementare a proiectului, numărul copiilor beneficiari a crescut de la 293 la 646 copii iar numărul centrelor de zi și a centrelor de prevenire a abandonului școlar a crescut de la 12 la 24. Prin acest proiect se oferă hrană, sprijin în efectuarea temelor, consiliere psihologică și activități de dezvoltare personală și recreative pentru un număr de 646 copii din județul Alba care se confruntă cu mai probleme sociale și carențe educaționale. Aceștia sunt beneficiari ai celor 24 de centre, 12 Centre educaţionale de zi ce funcţionează în sedii proprii şi 12 Centre de prevenire a abandonului şcolar ce funcţionează în cadrul unor şcoli generale. Cheltuielile de funcționare ale centrelor sunt asigurate în procent de 50% de Fundația FAER și 50% de către Primării și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba.

 

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com