PREVENIREA VIOLENŢEI INTRAFAMILIALE – PRIORITATE A POLIŢIŞTILOR DIN ALBA

7 martie 2018 21:164 comments

Angajatele Centrului de zi pentru copii „Arnsberg” din Alba Iulia şi femeile aflate cu copiii la tratament în acest centru au fost informate de către poliţişti cu privire la modalităţile de prevenire a violenţei domestice şi la instrumentele juridice pe care le au la îndemână în caz de agresiune. În anul acesta, prevenirea violenţei intrafamiliale este prioritate naţională şi locală.  

În luna martie, dedicată prin tradiţie, femeilor, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba desfășoară mai multe acţiuni adresate acestora, având, cu precădere, ca scop, informarea şi acordarea de sprijin în ceea ce priveşte prevenirea victimizării din infracţiuni prevăzute în Legea 217 din 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie.

Astfel, azi, 6 martie, poliţiştii Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalității din IPJ Alba s-au adresat angajatelor Centrului de zi pentru copii cu dezabilități „Arnsberg” din Alba Iulia precum şi mamelor aflate cu copiii la tratament în acest centru, cărora le-au oferit explicaţii legate de posibilităţile pe care, o potenţială victimă le are pentru a se apăra împotriva agresorului, modalităţile de a ieşi dintr-o situaţie de abuz şi le-au oferit materiale de suport.

 

Femeilor li s-a explicat faptul că, potrivit Codului Penal, violenţa în familie reprezintă agresiunea fizică, psihică, verbală, sexuală sau economică, săvârşită cu intenţie de către un membru al familiei, împotriva altui membru. Ea nu se manifestă izolat, ci se repetă în cazul în care nu se iau măsuri.

 

Articolul 26 alin.1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, modificată şi completată, explică situaţiile în care se poate obţine  „ordinul de protecţie”, după cum urmează: „Persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre următoarele măsuri – obligaţii sau interdicţii:

  1. a) Evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate;
  2. b) Reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei;
  3. c) Limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima;
  4. d) Obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate. Întrucât legea nu stabileşte o anumită distanţă, aceasta urmează să fie indicată expres de către instanţă în ordinul de protecţie.
  5. e) Interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic;
  6. f) Interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod cu victima;
  7. g) Obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute;
  8. h) Încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.”

 

Conform alin. (2) prin aceeaşi hotărâre, instanţa poate dispune şi suportarea de către agresor a chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială.

 

Prevenirea violenţei în familie este prioritate a Poliţiei Române, în anul 2018 şi implicit a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Alba, care va continua activităţile informativ – preventive şi de combatere a acestui tip de infracțiune. 

 

 

   

 

 

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com