Primăria Alba Iulia a modificat Caietul de sarcini al licitaţiei pentru salubrizare

24 iulie 2012 16:250 comments

Primăria Municipiului Alba Iulia a fost obligată să modifice Caietul de sarcini al licitaţiei, pentru delegarea de gestiune prin concesionare, a serviciului public de salubrizare după ce, la sfârşitul lunii trecute, Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) a respins documentaţia de atribuire.
Motivul este existenţa, în Caietul de sarcini, a unor cerinţe de calificare care nu fac obiectul acestuia, cum ar fi solicitarea de personal specific lucrărilor sau lipsa unor cerinţe, ca de exemplu, modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaje/preţuri egale sau precizarea numărului de utilaje necesare îndeplinirii contractului, de care trebuie să dispună operatorul economic.
Pentru îndreptarea acestor erori, primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a iniţiat Proiectul de hotărâre prin care a solicitat aprobarea consilierilor locali pentru modificarea respectivului Caiet de sarcini; aprobarea renumerotării articolelor din Caietului de sarcini şi aprobarea acestuia şi modificarea art. 2 din HCL 220/2010, în sensul ca delegarea gestiunii serviciului să se facă numai pentru o perioadă de 3 ani.
Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în şedinţa extraordinară de Consiliului Local Alba Iulia de marţi şi a trecut de votul aleşilor local.
Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com