Primăria Alba Iulia respinge categoric acuzaţiile politcienilor USL care vizează modalitatea de atribuire a contractului de servicii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie a oraşului

1 mai 2012 14:040 comments

Nu este prima dată când Primăria doreşte să aducă precizări suplimentare, de natură să corecteze informaţiile false promovate în mass-media locală de către politicieni care, în lipsa unei documentări serioase şi a unor argumente tehnice incontestabile, fac afirmaţii calomnioase. Și de această dată, Primăria Alba Iulia pune la dispoziţia cetăţenilor municipiului datele procedurii de atribuire a contractului încheiat între administraţia locală şi firma desemnată câştigătoare în urma licitaţiei, pentru serviciile amintite mai sus. Este un act de transparenţă, firesc pentru administraţia locală, în semn de respect pentru cetăţeni.
Astfel, în anul 2011 prin Hotărârea Consiliului Local nr.148/24.05.2012 a fost aprobată delegarea serviciului public de dezinsecţie , deratizare şi dezinfecţie în Municipiul Alba Iulia. În acest sens, Biroul de achiziţii publice din cadrul Primăriei municipiului Alba Iulia a demarat procedura de atribuire a contractului de delegare a acestui serviciu, prin licitaţie deschisă publicând anunţul de participare în SEAP nr. 2048/07.07.2011.
La procedura de atribuire a contractului de delegare a serviciilor descrise mai sus au depus oferte 4 operatori economici – S.C. EUROTOTAL COMP S.R.L. Bucureşti, S.C. ALCHIM CO S.A. Bucureşti , S.C. CORAL IMPEX S.R.L. PLOIEŞTI, S.C. ROMPREST SERVICE S.A. BUCUREŞTI.
Procedura de atribuire s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind achiziţiilor publice, respectându-se în totalitate principiile care stau la baza atribuirii unui contract din bani publici. Declararea operatorului câştigător s-a facut în baza criteriului de atribuire a ofertei cea mai avantajoasă din punct de vedere economic , acest operator având per total activităţi de dezinsecţie şi de deratizare la cele mai mici tarife dintre operatori participanţi la licitatie.
Valoarea estimată a serviciilor, de 920.000 lei, nu repezintă sub nicio formă obligativitatea de plată din partea Primăriei, ci reprezintă plafonul maxim posibil ce poate fi atins în situaţia în care toate suprafeţele din municipiul Alba Iulia ar face obiectul întregului pachet de servicii licitat, pe parcursul unui an.
Valorile care urmează a fi tarifate de către prestator sunt corelate cu comenzile lansate de Primărie. Pentru exemplificare, în funcţie de disponibilitatea financiară, se vor executa obiectivele de maximă prioritate: şcolile, instituţiile şi spaţiile publice.
Ca ordin de mărime, suprafeţele pe care se aplică servicii de deratizare sunt următoarele:
– suprafeţe de deratizat 1.052.100 mp;
– suprafeţe de dezinsecţie 1.201.817 mp;
– suprafeţe de dezinfecţie 213.772 mp.
Este o obligaţie a administraţiei publice locale de a oferi servicii performante, cu atât mai mult cu cât ele vin în sprijinul asigurării unui mediu de viaţă sănătos pentru toţi albaiulienii. Este recomandat ca pe viitor, oricine doreşte să aducă în discuţie subiecte privitoare la cheltuirea banului public să se adreseze, pentru obţinerea de informaţii corecte, seriviciilor specializate din cadrul primăriei. Vom răspunde cu promptitudine şi transparenţă oricăror astfel de solicitări.
Primăria municipiului Alba Iulia
Biroul de presă

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com