Primăria Alba Iulia vrea anularea hotărârii privind gratuitatea transportului la elevi

30 octombrie 2013 16:430 comments

autobuz sitePrin Hotărârea nr. 236/2013 a Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia s-a aprobat gratuitatea pentru elevii cu domiciliul în Alba Iulia la transportul în comun, pe bază de abonament pe raza municipiului Alba Iulia, începând cu 16. 09. 2013.
Prin adresa nr. 17724/G/SJ/2013, înregistrată la Primăria Municipiului Alba Iulia sub nr. 78307/2013, Instituția Prefectului – Județul Alba solicită reanalizarea Hotărârii nr. 236/2013, motivat de faptul că prevederile art. 1 din hotărâre nu sunt în concordanță cu prevederile legale invocate în motivarea juridică din preambulul hotărârii, fapt ce ar putea atrage nulitatea acestei reglementări.
„Analizând situația, primarul municipiului Alba Iulia, Mircea Hava, a inițiat un proiect de hotarare prin care solicită Consiliului Local Alba Iulia (în cadrul ședintei din 31 octombrie 2013) revocarea Hotărârii 236/2013, întrucât reglementările legale în domeniu sunt clare și fără echivoc.
– art. 84 alin. 1 din Legea nr. 1/2011 prevede “elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat/autorizat beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar și naval, pe tot parcursul anului calendaristic.”
– art. 105 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, prevede:
„Finanțarea complementară se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru următoarele categorii de cheltuieli:
……………………………..
e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin1.”
Astfel, fiecare unitate de învățământ preuniversitar trebuie să solicite acordarea sumelor necesare acoperirii a 50% din tarif, pentru elevii proprii care utilizează transportul local în comunţ se arată într-un comunicat de presă al primăriei Alba Iulia.
„Nu m-am opus niciodată la ceea ce este normal și mai ales la ceea ce poate ajuta albaiulienii. Legea este categorică în privința aceasta, iar orice alt demers este inutil. Școlile pot solicita, în limita alocației bugetare, după o procedură stabilită, acordarea acestor drepturi.” Mircea Hava – primar.
Mai mult, prin actualul proiect de hotărâre inițiat, primarul propune acordarea gratuității la transportul public local și pentru o altă categorie defavorizată, șomeri (condiția este domiciliul în Alba Iulia). Demersul se fundamentează pe prevederile art. 17 lit O din legea 92/2007.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com