Proiect de îmbunătăţire a zonelor rurale implementat de ADR Centru

18 iulie 2012 19:201 comment

Continuând linia de reprezentare a Regiunii Centru în cadrul proiectelor de cooperare interregională europeană, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru implementează începând cu luna ianuarie a acestui an proiectul “GRISI PLUS – Geomatică şi Soluţii Informatice pentru Zonele Rurale”, finanţat de Comisia Europeană în cadrul programului INTERREG IV C.
Proiectul GRISI PLUS abordează procesul de dezvoltare regională dintr-o perspectivă nouă, utilizând informaţiile de tip geografic, procesate cu ajutorul unor sisteme şi aplicaţii informatice specifice, pentru îmbunătăţirea nivelului de atractivitate economică a zonelor rurale din Europa. Pe durata celor 3 ani de desfăşurare a proiectului, cei 14 parteneri proveniţi din 11 State membre ale Uniunii Europene, printre care se numără şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru, vor identifica şi împărtăşii cele mai bune practici din acest domeniu şi vor depune eforturi pentru promovarea activităţilor şi rezultatelor acestui proiect.
Principala sesiune de dezbateri a proiectului, destinata împărtăşirii celor mai bune experienţe în domeniul utilizării instrumentelor geomatice pentru îmbunătăţirea atractivităţii zonelor rurale din Europa a avut loc în cursul săptămânii trecute la Riga în Letonia. În cadrul acestei sesiuni au fost prezentate şi dezbătute peste 30 de modele de succes dintre care 3 au aparţinut Regiunii Centru. Cele trei bune practici prezentate de ADR Centru in cadrul dezbaterilor au vizat: instruirea cadrelor didactice în înţelegerea si utilizarea instrumentelor geomatice, prin proiectul ”GeoSpace”; stimularea spiritului antreprenorial în zonele rurale prin proiectul ”Rural-Manager” şi dezvoltarea unei pieţe ocupaţionale alternative în zonele rurale, prin proiectul ”Noi oportunităţi de ocupare în mediul rural prin Telework”. Într-o fază ulterioară a proiectului fiecare regiune parteneră a proiectului GRISI PLUS va analiza din punct de vedere al fezabilităţii şi transferabilităţii aceste bune practici şi va elabora un plan de implementare la nivel regional a exemplului cel mai potrivit şi viabil.
„ Îmbunătăţirea gradului de utilizare a tehnologiei GIS în procesul de planificare şi programare a dezvoltării regionale dar şi ca suport pentru luarea deciziilor la nivel politic şi administrativ reprezintă un obiectiv mai vechi al ADR Centru, participarea in cadrul proiectul GRISI PLUS reprezentând o valoare adăugată în acest demers. Faptul ca bunele practici prezentate de noi în cadrul întâlnirii de la Riga, au fost apreciate de partenerii străini reprezintă un bun rezultat, însă interesul nostru se concentrează în mod special spre analiza şi identificarea acelor bune practici, prezentate de partenerii noştri, ce vor putea fi transferate cu succes la nivelul Regiunii Centru. De asemenea, nu trebuie să uităm că acest proiect vizează îmbunătăţirea gradului de atractivitate a zonelor rurale, Regiunea Centru deţinând un potenţial uriaş în acest domeniu. Bunele practici împărtăşite în cadrul proiectului GRISI PLUS pot constitui un punct de pornire în valorificarea acestui potenţial.”, a declarat Simion Creţu, Director General al ADR Centru.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com