Rata şomajului în judeţul Alba a ajuns la 6,46 la sută

10 septembrie 2012 17:130 comments

La sfârşitul lunii august, 11.254 persoane figurau în evidenţele AJOFM Alba, din care 5.350 femei. Din cele 11.254 persoane înregistrate, 3.838 sunt şomeri indemnizaţi iar 7.416 sunt persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, înscrise în evidenţele agenţiei, fără a beneficia de drepturi băneşti.
Rata şomajului, la nivelul judeţului Alba, la finele lunii august, era de 6,46%.
Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante în luna august a fost de 1.635. În urma acordării acestor servicii, s-a reuşit plasarea în muncă a 455 persoane, din care: 354 persoane în locuri de muncă pe perioadă nedeterminată, 101 persoane în locuri de muncă pe perioadă determinată. Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii a fost de 85 persoane. În perioada 1 – 31 august, 1.549 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională. Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat încadrarea în muncă a 43 persoane.
Una dintre măsurile de prevenire a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat, în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii, a făcut posibilă angajarea a 38 absolvenţi, dintre care 18 prin subvenţionarea locurilor de muncă. Din cei 38 de absolvenţi încadraţi, unul a beneficiat de prima de încadrare prevăzută de lege, prima egală cu valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării (500 lei).
În luna august, au beneficiat de aceste stimulente financiare 6 persoane, şi anume, 3 persoane s-au încadrat într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 de km faţă de domiciliul stabil (aceste persoane au primit o primă de încadrare de 1.000 lei), iar alte 3 persoane s-au încadrat în altă localitate, cu schimbarea definitivă a domiciliului (aceste persoane au primit o primă de instalare de 3.500 lei).
În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi stimulării şomerilor de a se încadra în muncă, înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii pentru 31 şomeri.
Şomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 de ani constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. Luna trecută, din această categorie au fost încadraţi în muncă 116 şomeri.
Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă, s-a reuşit încadrarea în muncă a 6 persoane, fără subvenţionarea locului de muncă.

Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com