Recrutări şi selecţie pentru viitorii pompieri la ISU Alba

13 iunie 2012 14:530 comments

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Unirea” al judeţului Alba recrutează şi selecţionează candidaţi pentru participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, sesiunea 2012, astfel:
1. Ofiţeri-Academia de Poliţie „A. I.Cuza” – Bucureşti, Facultatea de Pompieri, cu durata studiilor de 4 ani: 35 locuri – bărbaţi.
2. Subofiţeri-Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, judeţul Prahova, cu durata studiilor de 2 ani, 50 de locuri subofiţeri de pompieri şi protecţie civilă – bărbaţi.
Înscrierile se fac la sediul inspectoratului din Alba Iulia, Str. A.I.Cuza nr.10, în perioadele: pentru ofiţeri: până la 22.06.2012, în zilele lucrătoare, între orele 09.00- 15.00, iar pentru subofiţeri până la 10.08.2012, în zilele lucrătoare, între orele 09.00- 15.00.
Informaţii suplimentare la telefon: 0258/810411, int. 27118, şi pe site-urile: www.academiadepolitie.ro şi www.scoaladepompieri.ro.
Pentru a participa la concursul de admitere, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; să cunoască limba română scris şi vorbit; să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale M.A.I.; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului 2012; să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat; să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani; să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs; să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00; să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ; să aibă înălţimea minimum 1,70 m. (S.P.)

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com