Reparaţia celor 24 de străzi din Centru s-a finalizat

28 august 2012 15:043 comments

Reprezentanţii municipalităţii din Alba Iulia au anunţat că perioada de implementare a proiectului “Reparaţii capitale străzi cu dotare tehnico-edilitară în municipiul Alba Iulia” s-a încheiat. Lucrările cuprinse în proiect au fost recepţionate la finele lunii august 2012.
Reabilitarea străzilor urbane din cartierul vechi al oraşului se identifică drept un proiect investiţional nominalizat în lista proiectelor Planului integrat de dezvoltare urbană a municipiului Alba Iulia. „Proiectul reprezintă o investiţie cheie contributorie la dezvoltarea echilibrată a infrastructurii edilitare a municipiului, cu impact în creşterea calităţii vieţii, a mediului şi dezvoltare economică”, au declarat reprezentanţii municipalităţii.
Obiectivul general al proiectului l-a constituit îmbunătăţirea accesibilităţii centrului urban Alba Iulia şi a legăturilor lui cu ariile limitrofe.
Obiectivul specific a constat în dezvoltarea şi reabilitarea reţelei stradale din municipiul Alba Iulia, prin lucrări de reparaţii capitale a 24 de străzi situate în cartierul vechi al municipiului Alba Iulia, judeţul Alba, străzi urbane de categoria de importanţă mare, în lungime totală de 12.970 ml.
Indicatorii proiectului sunt lungimea străzilor şi trotuarelor urbane modernizate -12.970 ml, spaţii verzi înfiinţate – 12.622 mp, parcări – 340, creşterea vehiculelor participante la trafic de la 5.562 la 6.000, reducerea emisiilor de noxe cu 21%.
Garanţia lucrărilor este de 60 luni de la data finalizării acestora, respectiv pe toată durata de existenţă a construcţiilor pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de execuţie.
Proiectul “Reparaţii capitale străzi cu dotare tehnico-edilitară în municipiul Alba Iulia” a fost implementat de Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Alba Iulia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Centre urbane având ca Organism Intermediar Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru şi Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Valoarea totală este de 20.648.073,59 RON, din care 16.186.945,26 RON sunt cheltuieli eligibile, 630.184,45 RON cheltuieli neeligibile, respectiv 3.830.943,88 RON TVA.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com