Sanatatea populatiei in prim plan: DSP Alba a semnat un protocol de colaborare cu Crucea Rosie

23 februarie 2017 09:411 comment

protocol DSP Crucea Rosie

Direcția de Sănătate Publică Alba a semnat, miercuri, 22 februarie 2017, un protocol de colaborare cu Crucea Roșie, filiala Alba, în vederea derulării în condiţii optime a unor campanii de promovare a sănătăţii, două obiective importante fiind sensibilizarea populației cu privire la adoptarea unui stil de viață sănătos și îmbunătățirea utilizării măsurilor eficiente de prevenție. Înţelegerea este valabilă în perioada 2017-2020.

Cele două părţi urmăresc sensibilizarea populaţiei din judeţul Alba cu privire la adoptarea unui stil de viaţă sănătos; îmbunătăţirea cunoştinţelor, atitudinilor şi practicilor sanogene ale populaţiei, prin activităţi de profilaxie primară şi primordială; îmbunătăţirea utilizării măsurilor eficiente de prevenţie, atât la nivel individual cât şi la nivelul comunităţilor; acordarea de suport reciproc în abordarea grupurilor populaţionale vulnerabile (vârstnici, persoane cu o situaţie materială precară, persoane cu diverse afecţiuni medicale etc.), se arată într-un comunicat al DSP Alba.

Protocolul a fost semnat de directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, respectiv de directorul Crucii Roșii, filiala Alba, Adrian Dușa.

Cele două instituții au convenit asupra faptului că relaţiile de conlucrare se întemeiază pe conceptele de parteneriat, respect reciproc şi bună credinţă în procesul de armonizare a intereselor lor specifice, iar părţile vor folosi atât mecanismele existente cât şi alte modalităţi specifice de susţinere a colaborării;

Scopul acestui protocol îl constituie stabilirea cadrului şi modului de colaborare dintre Direcţia de Sănătate Publică Alba şi Crucea Roşie Română Filiala Alba,  în vederea derulării în condiţii optime a unor campanii de promovare a sănătăţii conform calendarului OMS, agreate de Ministerul Sănătăţii, a calendarului evenimentelor marcate intern şi internaţional de către Crucea Roşie, precum şi a programelor de dezvoltare comunitară.

Cele două părţi îşi asumă următoarele obligaţii:

Direcţia de Sănătate Publică Alba prin compartimentul Promovarea Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate:
– Desemnează o persoană de contact cu responsabilitate în procesul de derulare a campaniilor de promovare a sănătăţii;
– Asigură suport informativ şi de materiale educaţionale (ghiduri, pliante, broşuri, fluturaşi, postere), în limita bugetului alocat;
– Oferă sprijin pentru organizarea orelor de educaţie pentru sănătate într-un mod interactiv/participativ;
– La solicitare, asigură informaţii de specialitate (date statistice, studii sau alte materiale) pentru realizarea de prezentări pe teme de promovare a unui stil de viaţă sănătos;
– Asigură implicarea directă a personalului de specialitate în grupurile de suport constituite pentru Promovarea Sănătăţii în comunităţi, atunci când este cazul;
– Informează Crucea Roşie Română Filiala Alba cu privire la disponibilitatea şi modalitatea de a participa la acţiunile de promovare a sănătăţii, iniţiate de aceasta, cu 2 săptămâni înainte de evenimentele planificate conform planului anual de acţiuni;
– Facilitează comunicarea cu alte structuri cu atribuţii în promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate din comunitate (medici şcolari, asistenţi medicali comunitari şi şcolari, mediatori sanitari);
– Transmite informaţii actualizate privind structura de medicină şcolară şi comunitară din judeţ;
– Facilitează accesul populaţiei la informaţii privind programele sociale şi medicale ale Crucii Roşii (îngrijire medicală la domiciliu, servicii de transport medical, concursuri pe teme de prim ajutor şi educaţie pentru sănătate – Mugurii Crucii Roşii şi Sanitarii Pricepuţi, programe de formare în domeniul socio-medical, acţiuni de monitorizare a sănătăţii populaţiei în pieţele agro-alimentare etc.);
– Colaborează cu Crucea Roşie Română Filiala Alba pentru elaborarea documentelor strategice în domeniul sănătăţii populaţiei;
– Solicită suport de specialitate din partea Crucii Roşii Române Filiala Alba, pentru implementarea activităţilor de pregătire a populaţiei pentru acordarea primului ajutor.
 
Crucea Roşie Română Filiala Alba  
– Desemnează o persoană de contact cu responsabilitate în procesul de derulare a campaniilor de promovare a sănătăţii;
– Informează DSP cu privire la disponibilitatea şi modalitatea de a participa la campaniile de promovare a sănătăţii, iniţiate de aceasta, cu 2 săptămâni înainte de evenimentele planificate, conform planului anual de acţiuni;
– Asigură suport informativ şi de materiale educaţionale (ghiduri, pliante, broşuri, fluturaşi, postere), în limita bugetului alocat;
– La solicitare, asigură informaţii de specialitate (date statistice, studii sau alte materiale) pe domeniile de  activitate specifice Crucii Roşii;
– Asigură implicarea directă a personalului de specialitate în grupurile de suport constituite pentru Promovarea Sănătăţii în comunităţi, atunci când este cazul;
– Facilitează accesul populaţiei la informaţii privind programele de promovare a sănătăţii ale Direcţiei de Sănătate Publică Alba;
– Colaborează cu Direcţia de Sănătate Publică Alba pentru elaborarea documentelor strategice în domeniul sănătăţii populaţiei;
– Solicită suport de specialitate din partea DSP Alba, atunci când situaţia o impune;

 

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com