Şcoala altfel-„Săptămâna PAŞII FPI” la Liceul Tehnologic Sebeș

1 aprilie 2013 16:210 comments

LTS cladirea A

Liceul Tehnologic Sebeș, organizează pe parcursul săptămânii 1.04 – 5.04. 2013, activităţi de formare profesională iniţială care se vor derula cu ocazia “Săptămânii PAŞII FPI” din cadrul proiectului POSDRU Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea formării profesionale iniţiale, finanţat din Fondul Social European.
Liceul Tehnologic Sebeș face parte dintr-o reţea partenerială alături de: Colegiul Tehnic Aiud, Colegiul Tehnic „Alexandru Roman” din Aleşd, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi, Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea(unitatea pilot).
În „Săptămâna PAŞII FPI” Liceul Tehnologic Sebeș va derula următoarele activităţile:
1. Deplasarea unui grup de elevi și profesori la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Oradea, unitate de învățământ pilot în cadrul proiectului ,,Parteneriate active școală – întreprindere pentru îmbunătățirea formării profesionale inițiale – PAȘII FPI”, pentru lansarea evenimentului „Săptămâna PAȘII FPI”.
2. Joi, 4.04.2013 – „Ziua Porţilor Deschise”, prezentarea liceului pentru grupuri de elevi de la clasele a VIII-a din oraş şi împrejurimi, în vederea orientării şcolare viitoare și informarea profesională a elevilor cu privire la condiţiile de acces pe piaţa muncii. Pentru cunoaşterea reciprocă a problematicilor specifice pieţei muncii de către reprezentanţii unităţilor de învăţământ şi a celei din mediul şcolar de către întreprinderi.
3. Vizite tematice la întreprinderi.
4. Elevii vor organiza standuri de prezentare pentru fiecare specializare.
5. Dezbaterea exemplelor de bună practică observate la agenţii economici vizitaţi, activitatea prezentând importanţa parteneriatului activ şcoala – întreprindere în vederea formării profesionale viitoare a elevilor” cu participarea cadrelor didactice, elevi.
6. Prezentări powerpoint realizate de elevii liceului în cooperare cu agenţi economici.
Prin acest proiect se urmăreşte, printre altele, promovarea unor noi iniţiative de parteneriate şcoală-întreprindere prin dezvoltarea valorilor pozitive ale unităţilor economice, respectiv ale şcolii, ca organizaţie care învaţă şi produce învăţarea. Totodată, se vizează sensibilizarea angajatorilor pentru a se implica în procesul de educaţie şi formare profesională.
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăţirea capacităţii învăţământului profesional tehnic, de a asigura calificări şi oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea directă cu reprezentanţii mediului economic.
Evenimentul “Săptămâna Paşii FPI” este organizat la nivel naţional în peste 100 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic (20 unităţi de învăţământ pilot şi 80 de unităţi de învăţământ partenere în reţele).

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com