Şcoala Gimnazială Singidava Cugir va fi reabilitata si modernizata!

16 octombrie 2019 19:403 comments

Proiect “Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educațională pentru învățământul preşcolar la Şcoala Gimnazială Singidava Cugir”,

Cod SMIS 123289

 
Oraşul Cugir are în implementare proiectul “Reabilitare, modernizare, echipare infrastructura educațională pentru învățământul preşcolar la Şcoala Gimnazială Singidava Cugir”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii 10.1 – „Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului”, apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar”.
 
Scopul proiectului:
– creșterea gradului de participare la învăţământul preşcolar din oraşul Cugir prin îmbunătățirea calității infrastructurii.
Obiective specifice:
– asigurarea respectării standardelor de siguranță, confort, igienă şi funcționalitate specifice instituțiilor publice de învățământ, prin reabilitarea şi modernizarea clădirii din str. Al. Sahia, nr. 14, Cugir, jud. Alba;
– îmbunătățirea procesului educațional prin echiparea clădirii cu mobilierul necesar unei bune desfăşurari a activității de învățământ preşcolar;
– creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale prin realizarea de rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor.
Rezultate:
1. Infrastructura educațională preşcolară reabilitată şi modernizată astfel încât să dețină o funcționalitate şi un nivel ridicat de finisare, conform exigentelor şi cerințelor standardelor actuale de confort, igienă şi funcționalitate ale instituțiilor publice de învățământ
2. Infrastructura educațională echipată şi dotată pentru crearea conditțiilor pentru o educație de calitate şi creşterea gradului de participare a populației în învățământul preşcolar
3. Infrastructură educațională adaptată pentru asigurarea conditțiilor necesare pentru persoanele cu dizabilități
4. Numărul total de participanți la procesul educațional în unitatea de infrastructură subiect al proiectului:
– Valoare la începutul implementării proiectului – 58 din care:
– fete: 32
– băieți: 26
– persoane aparținând categoriilor dezavatajate: 17
– Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 58 din care:
– fete: 32
– băieți: 26
– persoane aparținând categoriilor dezavatajate: 17
 5. Categoria infrastructurii subiect al proiectului: antepreşcolar, preşcolar
– Valoare la începutul implementării proiectului – 1
– Valoare estimată la finalul implementării proiectului – 1
 
Perioada de implementare: 15.07.2019-31.03.2020
 
Valoare totală proiect: 1.955.616,72 lei din care
– contribuția UE este de 1.662.274,24 lei
– contribuția națională este de 254.230,15 lei
– contribuția locală în valoare de 39.112,33 lei.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com