Se depun cererile pentru subvenţie la APIA

11 aprilie 2012 14:190 comments

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, centrul judeţean Alba informează crescătorii de animale că, în perioada 9 aprilie – 18 mai 2012, sunt aşteptaţi să depună cererile de solicitare a primei pe cap de animal speciile ovine/caprine din cadrul plăţilor naţionale directe complementare – sectorul zootehnic.
Pentru a beneficia de prima pe cap de animal speciile ovine/caprine, solicitantul trebuie să se prezinte la centrul judeţean, cu următoarele documente: copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare; dovada înscrierii în evidenţa APIA cu cod unic de identificare pe numele solicitantului (atribuit de către APIA în Registrul Unic de Identificare), dacă este cazul; dovada contului bancar activ.
Pot depune cerere de plată crescătorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: Efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31.03.2012; efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere pe perioada de retenţie până la data de 20 august 2012; cererea trebuie să fie vizată de asociaţiile crescătorilor de ovine/caprine legal constituite, viză care atestă efectivele de ovine/caprine pentru care se poate solicita primă.
Cei care beneficiază de subvenţii sunt rugaţi să se prezinte în zilele stabilite în programările ce se găsesc la sediile fiecărei primării din judeţ, între orele 8:00-14:00, cu excepţia ultimei zile de depunere. Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com