Sedinta a Consiliului Local Alba Iulia: Orasul se imprumuta cu 20 de milioane de euro

25 septembrie 2017 10:134 comments

Şedinţă ordinară a Consiliului Local Alba Iulia: două puncte sunt foarte interesante: 2.rectificarea Bugetului General de Venituri şi Cheltuieli pe 2017 şi contractarea unui împrumut de 20 milioane de euro (prin emiterea de obligaţiuni) !

Aşadar, marţi, 26 septembrie 2017, orele 13.00, consilierii locali din Alba Iulia se reunesc în şedinţă ordinară. Aceasta va avea loc la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

Ordinea de zi:

I.Proiecte de hotărâri privind:

1.Alocarea sumei de până la 20.000 lei din bugetul local pe anul 2017 pentru organizarea eveniemntului „Ziua Mondială a Educaţiei – 5 octombrie”
Iniţiatori: primarul Mircea Hava, consilieri locali, Andronescu Elvira Rodica, Sandu Cornel Stelian    

2.Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2017

3.Contractarea unei finanţări rambursabile prin emisiune de obligaţiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

4.Modificarea Hotărârii nr. 224/2017 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

5.Planul de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Alba Iulia şi din cadrul serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia, pe anul 2018

6.Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia şi Vegacomp Consulting S.R.L. Bucuresti în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”

7.Alocarea unor sume de bani pentru evenimente cultural-educative

8.Acordarea unor beneficii de asistență sociale, pentru pensionari şi alte persoane din municipiul Alba Iulia

9.Aprobarea cuantumului cotizației pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Salubris Alba

10.Însuşirea investiţiilor realizate din fonduri IID şi darea în concesiune către SC APA CTTA SA Alba – operatorul rețelelor de apă și canalizare din municipiul Alba Iulia

11.Executarea lucrărilor de construcţii privind „Staţie de pompare, conductă de refulare şi reţea de canalizare ape uzate, Comuna Ighiu, judeţul Alba”

12.Aprobarea unor documentații de urbanism din muncipiul Alba Iulia

Art.1: Indreapta eroare materiala la Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. NAZARETH ILLIT, FN,
solicitant KARL RUHM aprobat prin HCL NR. 326/28.11.2016, Art.10, in sensul corectarii traseului str. Radna”

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE 2 TRONSOANE LOCUINTE COLECTIVE P+2, ALBA IULIA – MICESTI, STR. NAZARETH ILLIT, NR.38A,
solicitant PLESA CLAUDIA ANDREEA.

Art.3: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN CENTRALA TERMICA IN SPATII DE CAZARE, AMENAJARI ACCES SI PARCARI, ALBA IULIA, STR. GEMINA, NR.3A,
solicitant HERMES BM prin BURIAN MARIANA”

Art.4: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „EXTINDERE LOCUINTA UNIFAMILILA, ALBA IULIA, STR. ARON PUMNUL, NR.8,
solicitant LANCRAJAN FRANCHINI GHEORGHE CORNELIU”

Art.5: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN CLINICA STOMATOLOGICA CU EXTINDERE PE ORIZONTALA SI CONSTRUIRE LABORATOR TEHNICA DENTARA, ALBA IULIA, STR. MIHAI EMINESCU, NR.17,
solicitant SC CREATIVE DENTAL VISION SRL prin SEISANU CAMIL”

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PROFIL STRADA FRATII JDERI, ALBA IULIA, STR. FRATII JDERI,
solicitant ANGHEL NICOLAE COLEA, ANGHEL SILVIA, BOBARIU FELICIA, GOIA LIVIA ROZALIA”

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALA INDUSTRIALA, ALBA IULIA, OARDA DE JOS, STR. BIRUINTEI, NR.46,
solicitant SC ELIT CUGIR SRL”

Art.8: Revoca Art.11 al HCL NR. 188/26.05.2017 Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, ALBA IULIA, STR. TAKE IONESCU, NR.19,
solicitant MOGHIROIU MARCEL”

13.Aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de concesiune nr.101.856/2015 încheiat între municipiul Alba Iulia și S.C.PERFECT FOOD SERVICES S.R.L.

14.Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.14, bl.B2, ap.1

15.Aprobarea achiziționării unui imobil (construcţie) situat în municipiul Alba Iulia, str.Avram Iancu, nr.7A și a bunurilor mobile din dotarea acestuia

16.Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a parcărilor publice de reşedinţă  aflate pe raza municipiului Alba Iulia

17.Aprobarea taxelor de utilizare temporară a locurilor publice în perioada 1 decembrie 2017-1 februarie 2018 pentru amplasarea PARCULUI SĂRBĂTORILOR DE IARNĂ în municipiul Alba Iulia

18.Aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere nr.64.600/2013 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi Mărginean Daniel Florin

19.Aprobarea Regulamentului de funcționare și  a tarifului de intrare în PATINOARUL din Parcul sărbătorilor de iarnă din municipiul Alba Iulia

20.Aprobarea modificării tarifelor aprobate prin Anexa 2 la HCL nr.156/2011, pentru serviciile funebre prestate în Cimitirului Municipal Alba Iulia

21.Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii  

22.Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Brânduşei, FN

23.Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Miron Costin, nr.1B

24.Propunerea de atribuire în proprietatea solicitanților proprietari ai apartamentelor terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcţii

25.Acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Orizont 16

26.Transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada realizării investiţiei, a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Lalelelor, FN, în favoarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

27.Însușirea documentației tehnice de actualizare informații cadastrale – înscriere construcţii edificate pe imobilul (teren) situat în Alba Iulia, strada Mitropolit Simion Ștefan, nr. 4

28.Expertiza tehnică extrajudiciară întocmită în Dosar nr. 5201/176/2017 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia                   
Iniţiator, primar Mircea Hava

II.Diverse.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com