SEDINTA IMPORTANTA LA CONSILIUL LOCAL ALBA

30 iulie 2019 15:192 comments

Astazi, 30 iulie, are loc o sedinta importanta a Consiliului Local Alba.Iata ordinea de zi:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli almunicipiului Alba Iulia pe anul 2019Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale,buget, finanţe, servicii publice şi comerţ 2.Proiect de hotărâre privind execuția bugetului general de venituri și cheltuieli petrimestrul II anul 2019 al municipiului Alba Iulia Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale,buget, finanţe, servicii publice şi comerţ 3.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al apartului despecialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și al Serviciului publicadministrarea patrimoniului local aflat în subordinea Consiliului local Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale,buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr.V pentru administraţie publică locală,juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti4.Proiect de hotărâre privind acordarea indemnizației de consilier local Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale,buget, finanţe, servicii publice şi comerţ 5.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului poliției localedin cadrul Direcției Pioliția Locală a municipiului Alba Iulia Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale,buget, finanţe, servicii publice şi comerţ 6.Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Alba Iulia în cadrul

 

proiectelor ”Inclusion Cafe – Discussing migrants, asylum seekers and refugees” și”MANAS – Music and Nature Around the Sound”, finanțate prin Erasmus +,Programul 2014-2020 al Uniunii Europene pentru educație, formare, tinert și sport Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale,buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr.V pentru administraţie publică locală,juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordinii publice,respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti 7.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activitățile specificeserviciului de salubrizare, respectiv colectarea, transport și depozitarea deseurilormunicipale nesortate din aria administrativă a municipiului Alba Iulia Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. I de studii, prognoze economico-sociale,buget, finanţe, servicii publice şi comerţ și comisiei nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură8.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului deorganizare și funcționare a serviciului public de salubrizare în municipiul Alba Iulia,aprobat prin HCL nr. 36/2016Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru administraţie publicălocală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordiniipublice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și comisiei nr. II Comisia pentruadministrarea domeniului public şi privat, agricultură9.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 358/2018 pentru participareaDirecției de Asistență Socială în cadrul PROGRAMULUI OPERAŢIONALCAPITAL UMAN, Axa prioritară 4, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectivul specific4.4 BUNICII COMUNITĂȚII Servicii sociale și socio-medicale pentru persoanevârstnice pentru depunerea proiectului ” LA TINE ACASĂ, ÎNGRIJIRE SOCIALĂLA DOMICILIU ALBA IULIA”Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice,învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţiacopilului10.Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Direcției de AsistențăSocială Alba Iulia din subordinea Consiliului Local al municipiului Alba Iulia a 2încăperi (birouri) din imobilul situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr. 26, jud. Alba,pentru activitatea Unității de Management a Proiectului ”LA TINE ACASĂ,ÎNGRIJIRE SOCIALĂ LA DOMICILIU ALBA IULIA”Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice,învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţiacopilului și comisiei nr. II Comisia pentru administrarea domeniului public şi privat,agricultură11.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii aDirecţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al municipiului AlbaIuliaInițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. IV Comisia pentru activităţi ştiinţifice,învăţământ, cultură, sănătate, protecţie socială, culte, sport, agrement, turism şi protecţiacopilului și comisiei nr. I Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe,servicii publice şi comerţ12.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor documentații de urbanism :

 

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CREARE STRADA ACCES SIREGLEMENTARE LOTURI IN ZM2 SI LM2, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR,FN, solicitant MELDODO IMOBILIARE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA,LASCONI CAMELIA MARIA, PRATA MARIA, LASCONI IONEL, LASCONIELISABETA, MORAR DANIELA, CALIN OLIVIU, DIGA GEORGE, DIGA EUGENIA,MARCU MARILENA INFANTA, NEAMTIU CORNELIA MONA casatorita SALVI”.Art.2: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.78129/22.07.2019Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE,ALBA IULIA, STR. BRANDUSEI, NR. 20E, solicitant ARENCO SOLUTIONS SRL”Art.3: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.78114/22.07.2019.Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „AMPLASARE MODUL COMERCIALIZARECAFEA, ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, solicitant SC MIREL COFFE SHOPSRL”Art.4: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.73170/09.07.2019.Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE TERENURI PADBOL SI VESTIAR,ALBA IULIA, STR. FRANCISCA, FN., solicitant SC NEW SPORT TREND SRL”Art.5: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.71662/05.07.2019.Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „SCHIMB DE DESTINATIE PARTIAL DINLOCUINTA IN SPATIU ALIMENTATIE PUBLICA LA PARTER, CAMERE CAZARE LAETAJ, EXTINDERE PE ORIZONTALA SI CONSTRUIRE A DOUA LOCUINTA PEPARCELA, ALBA IULIA, BD. HOREA, NR. 30, solicitant LUPSA IOAN”Art.6: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.71595/05.07.2019.Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE RESTAURANT MCDONALDS,TERASA SI LOC DE JOACA, ALEI CAROSABILE, SPATII VERZI, SEMNALISTICALUMINOASA, ALBA IULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 120 solicitant SCKAUFLAND ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA”Art.7: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.71656/05.07.2019.Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „CONSTRUIRE LOCUINTA INDIVIDUALA,AMENAJARE PARCARE AUTO LA STRADA SI REALIZARE IMPREJMUIRE, ALBAIULIA, STR. CALEA MOTILOR, NR. 52, solicitant FODORAN IOSIF si sotiaFODORAN LUCIA CORINA”Art.8: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.71643/05.07.2019.Aproba Planul Urbanistic de Detaliu „EXTINDERE, SUPRAETAJARE SI SCHIMBPARTIAL DE DESTINATIE DIN LOCUINTA IN IMOBIL BIROURI SI APARTAMENTEDE SERVICIU, ALBA IULIA, B-DUL REVOLUTIEI 1989, NR. 2A, solicitant CIUBEANGLIGOR si sotia CIUBEAN SILVIA”Art.9: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.72414/08.07.2019Aproba Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTECOLECTIVE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE – MODIFICARE PUZ APROBATPRIN HCL 328 ART.13/28.08.2018, ALBA IULIA, STR. EMIL RACOVITA, FN.,solicitant SC AREX PETROL SRL”Art.10: Se insuseste raportul privind informarea si consultarea publicului nr.58669/05.06.2019Aproba Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE PUZ APROBAT PRIN HCL 108/2008 –

 

ANULARE TRONSON DIN STRADA ARADULUI, INTRE STR. VARESE SI STR.LOMBARDIA, ALBA IULIA, STR. VARESE., solicitant PASTIU NICOLAE, PASTIURODICA, SC GRANIT IMOBILIARE SRL, MAXIM MARCEL ADRIAN, MAXIMCAROLINA ILEANA, NEGRU SILVIA, NEGRU IOAN RAUL, PANTA DUMITRU,PANTA RAVECA, EXPERT PROIECT, MOLDOVAN ELENA”Art.11: Revoca Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE MAGAZIN COMERCIALLIDL, REALIZARE ACCESE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, CALEA MOTILOR NR.116 – APROBAT CU HCL nr. 55, art. 4 din 26.02.2019, solicitant SC LIDL SCS SRL”Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. III Comisia de organizare şi dezvoltareurbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologice, protecţia mediului înconjurător,conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea pieței Agroalimentare Centru Alba Iulia Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. V Comisia pentru administraţie publicălocală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărarea ordiniipublice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti și comisia II Comisia pentruadministrarea domeniului public şi privat, agricultură14.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a unuiimobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.40, bl.27Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură15.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului deconcesiune nr.21.377/2004 încheiat între municipiul Alba Iulia și dr.CrăciunMarioara LuciaInițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură16.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului deconcesiune nr.21.379/2004 încheiat între municipiul Alba Iulia și SC STRĂJANMEDICAL SRLInițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură17.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul deprestări servicii pentru întocmirea proiectului de amenajament pastoral nr.70276/2017, încheiat între Municipiul Alba Iulia și Direcția pentru AgriculturăJudețeană AlbaInițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționarea parcărilor publice cu plată din municipiul Alba IuliaInițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură și comisiei nr. V Comisia pentru administraţiepublică locală, juridică şi disciplină, relaţii cu publicul, probleme ale minorităţilor, apărareaordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti19.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iuliaasupra unor imobile (drum – racord), situate în Alba Iulia, strada Basmului

 

Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură 20.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia aunui imobil (drum – racord) situat în Alba Iulia, strada OlimpInițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură 21.Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute municipiului Alba Iulia aunui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada Spiru Haret Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură 22.Proiect de hotărâre privind aceptarea donației făcute municipiului Alba Iuliaasupra unui imobil (drum) situat în Alba Iulia, strada VenețiaInițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură 23.Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietatea solicitanților, proprietari aiapartamentelor terenul aferent locuinței în cotă indiviză deținută din construcții Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură 24.Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a terenului aferent caselorparticulareInițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură 25.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate a municipiului AlbaIulia – domeniul public asupra unor parcele de teren (drumuri canale) pe sectoarelecadastrale 87, 110, 112 cuprinse în PNCCF în municipiul Alba Iulia Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură 26.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil (teren) situat în Alba Iulia,strada Rogozului nr. 40Inițiator, p. Viceprimar cu atribuții de Primar, Viceprimar Plesa Gabriel CodruTransmis spre avizare comisiei de specialitate nr. II Comisia pentru administrareadomeniului public şi privat, agricultură Art.3 Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi însoţite de anexele co-respunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte docu-mente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe adresade poştă electronică aflată în baza de date). Art.4 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupraproiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi.Art.5 Prezenta dispoziție poate fi contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004- Legea contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.Art.6 Serviciul administraţie publică locală, juridic, contencios din cadrul Direcțieijuridice, administrație publică locală din aparatul de specialitate al Primarului municipiuluiAlba Iulia va duce la îndeplinire sarcinile din prezenta dispoziție. Art.7 Dispoziţia se comunică, în conformitate cu prevederile art. 135(4) și ale art.243(1) lit. ”e” din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ :

 

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com