Simion Creţu: “Domnul senator Pereş face afirmaţii nefondate şi nedocumentate!”

25 martie 2012 14:512 comments

Referitor la declaraţiile domnului senator Alexandru Pereş, din data de 23.03.2012, doresc să informez publicul larg, precum şi pe domnia sa, că în niciun caz proiectele implementate prin Programul Operaţional Regional în localităţile Zlatna şi Blaj nu sunt ”depunctate pe criterii de coloratură politică”.
Consider că domnul senator Alexandru Pereş ar fi avut posibilitatea să se documenteze mult mai bine asupra modului cum sunt derulate procedurile în cadrul proiectelor cu finanţare europeană din judeţul Alba. Acest lucru îl poate face şi acum, solicitând fie Autorităţii de Management a Programului Operaţional Regional, fie beneficiarilor de fonduri nominalizaţi, detalii exacte despre corecţiile financiare – şi nu depunctări – asupra proiectelor implementate. În plus, dânsul are inclusiv posibilitatea de a solicita un punct de vedere al Organismului Intermediar din cadrul ADR Centru, care are rolul de a implementa Programul Operaţional Regional în Regiunea Centru, asupra aspectelor pe care le-a identificat.
De aceea, nu este vorba de nicio imixtiune a activităţii politice în gestionarea la nivel regional a Programului Operaţional Regional şi, în general, a întregii activităţi a ADR Centru. Activitatea politică o desfăşor în timpul liber şi nu are alt scop decât dezvoltarea judeţului Alba. În nici un caz nu se poate vorbi despre a ”păta politic” activitatea de atragere a fondurilor europene, deoarece este un aspect prea important pentru judeţul Alba.
Precizez că OUG nr. 66, din 29 iunie 2011, privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, reglementează activităţile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire şi de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi de raportare a neregulilor către Comisia Europeană sau către alţi donatori internaţionali.
Ca atare, procedurile de implementare a proiectelor cu finanţare europeană includ şi verificările privind procedurile de achiziţii publice derulate de beneficiarii de fonduri în proiectele pe care le implementează. Aceste verificări sunt realizate ca urmare a constatării unor nereguli, dar şi în urma verificării cheltuielilor efectuate în proiecte la nivel naţional.
Constatarea oricărei nereguli este sesizată Direcţiei de Control şi Verificare a utilizării fondurilor comunitare din cadrul MDRT. Această direcţie efectuează verificări asupra procedurilor de achiziţii publice derulate de beneficiarii de fonduri nerambursabile, le solicită acestora clarificări asupra celor sesizate şi, la final, întocmeşte o Notă de Constatare, în care se precizează atât neregula constatată, cât şi propunerea de corecţie financiară, conform limitelor stabilite de OUG 66/2011. Nota de constatare este aprobată de către ministrul de resort.
Îi reamintesc domnului senator că dispoziţiile ordonanţei de urgenţă se aplică autorităţilor cu competenţe în gestionarea fondurilor europene şi oricăror alte instituţii publice care au atribuţii privind prevenirea, constatarea unei nereguli, stabilirea şi urmărirea încasării creanţelor bugetare rezultate din nereguli apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora, beneficiarilor de fonduri europene şi/sau fonduri publice naţionale aferente acestora, precum şi oricăror alţi operatori economici cu capital public sau privat care desfăşoară activităţi finanţate din fonduri europene în baza unor acte juridice. De aceea nu numai proiectele din Blaj şi Zlatna au suportat corecţii financiare, ci şi altele, în care au fost sesizate nereguli, atât în cadrul celor finanţate prin Programul Operaţional Regional, cât şi alte proiecte, finanţate prin celelalte programe europene.
Simion Creţu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com