Statistică: Judeţul Alba pe locul 13 la nivel naţional în ce priveşte exporturile

19 iunie 2013 07:590 comments

lemn siteConform DRS Alba, valoarea exporturilor realizate de Judeţul Alba în perioada 01.01-28.02.2013 a fost de 164092 mii euro, iar a importurilor de 69942 mii euro.
În perioada 1.01-28.02.2013 soldul operaţiunilor de comerţ exterior a fost pozitiv, în valoare de 94150 mii euro, cu +14,67% mai mare decât în aceeaşi perioadă a anului trecut (soldul operaţiunilor de comerţ exterior înregistrat în perioada 1.01-28.02.2012 a fost de 82107 mii euro); cele mai mari valori ale soldului pozitiv al operaţiunilor de comerţ exterior s-au înregistrat la următoarele secţiuni din Nomenclatorul Combinat al produselor: produse de lemn, pluta si impletituri din nuiele (+75346 mii euro), maşini şi aparate, echipamente electrice, aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul şi imaginile (+11159 mii euro), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (+8296 mii euro), încălţăminte, pălării, umbrele şi articole similare (+8182 mii euro), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (+5368 mii euro). Cele mai mari valori negative ale soldului operaţiunilor de comerţ exterior din perioada 1.01-28.02.2013 s-au înregistrat la următoarele secţiuni: produse ale industriei chimice (-6713 mii euro), animale vii şi produse animale (-6138 mii euro), metale comune şi articole din metal (-5215 mii euro).
Din valoarea totală a exporturilor României, realizată în perioada 01.01-28.02.2013, judeţul Alba deţine o pondere de 2,17% şi 0,87% din valoarea totală a importurilor. Comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent, valoarea exporturilor judeţului Alba a fost mai mare cu +14,15% (20345 mii euro), iar valoarea importurilor a crescut cu 8302 mii euro (+13,47%).
Clasamentul valoric al judeţelor, ordonate descrescător, după valoarea exporturilor şi a importurilor realizate în luna ianuarie 2013, situează judeţul Alba pe locul 13 în exporturi şi pe locul 21 în importurile ţării.
Opt secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 90,19% din valoarea totală a exporturilor, acestea fiind: lemn şi articole din lemn (49,21%), maşini, aparate şi echipamente electrice (13,37%), încălţăminte, pălării, umbrele (6,41%), mărfuri şi produse diverse, inclusiv mobilier (5,38%), textile şi articole din textile (4,64%), articole din piatră, ipsos, ciment, ceramică (3,97%), materiale plastice, articole din materiale plastice şi cauciuc (3,78%), pastă de lemn (3,43%).
În valoarea importurilor judeţului, zece secţiuni din nomenclatorul combinat al produselor, cu ponderi semnificative (de peste 3%), deţin împreună 90,59%, acestea fiind: maşini, aparate şi echipamente electrice (15,42%), metale comune şi articole din metal (13,06%), animale vii şi produse de origine animală (12,36%), produse ale industriei chimice (11,95%),textile şi articole din textile (8,86%), pastă din lemn (8,10%), lemn şi articole din lemn (8,10%), materiale plastice şi articole din materiale plastice şi cauciuc (6,14%), piei crude, tăbăcite şi produse din piele (3,64%), încălţăminte, pălării, umbrele (3,33%).
Principalii parteneri de relaţii internaţionale ai judeţului, pentru perioada menţionată, după ponderea în valoarea totală a exporturilor şi importurilor au fost:
-la export : Japonia (18,60%), Italia (17,85%), Germania (16,61%);
-la import : Germania ( 25,10%), Italia (19,86%), Ungaria (8,48%).

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com