Stimularea încadrării în muncă a absolvenţilor

16 iulie 2012 18:300 comments

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba acordă, în baza Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare, stimulente financiare pentru încadrarea în muncă a absolvenţilor.
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la AJOFM, beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj de o primă de încadrare egală valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei), în vigoare la data angajării, dacă se încadrează cu program normal de lucru şi pentru o perioadă mai mare de 12 luni.
Absolvenţii cărora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţia de şomaj şi se angajează pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Suma cuvenită se acordă după 12 luni de la data angajării.
Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.
Persoanele care, în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.
Nu beneficiază de drepturile băneşti menţionate mai sus: absolvenţii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de muncă sau de serviciu; absolvenţii care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani; absolvenţii care la data solicitării dreptului urmează o formă de învăţământ; absolvenţii instituţiilor de învăţământ faţă de care angajatorii au obligaţia, potrivit legii, de a-i încadra în muncă; absolvenţii pentru care plata indemnizaţiei de şomaj a fost suspendată la data încadrării în muncă, pe o perioadă de cel mult 12 luni.
„În sprijinul încadrării în muncă a absolvenţilor, AJOFM Alba organizează, în 28 septembrie, o „Bursă a locurilor de muncă pentru absolvenţii de învăţământ”. Bursă care oferă posibilitatea persoanelor interesate în găsirea unui loc de muncă, să se întâlnească în mod direct, fără intermediari, cu angajatorii care au locuri de muncă vacante.
În sensul Legii nr.76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare, prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii”, a specificat directorul executiv AJOFM Alba, Corneliu Engi.

Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com