Studiu de satisfacție al clienților SPO

28 noiembrie 2013 11:100 comments

sigle 2FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”
Domeniul major de intervenţie 4.1 „Întărirea capacităţii SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”
Titlul proiectului: “SPO – PERFORMANŢĂ ŞI CALITATE ÎN SERVICII”
Contract nr. POSDRU/111/4.1/S/102732

Studiul face parte din proiectul POSDRU/111/4.1/S/102732, „SPO – PERFORMANȚĂ ȘI CALITATE ÎN SERVICII“ din cadrul Programului Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 4 „Modernizarea Serviciului Public de Ocupare”, Domeniul major de Intervenție 4.1. „Întărirea capacității SPO pentru furnizarea serviciilor de ocupare”, program cofinanțat din Fondul Social European, implementat de AJOFM Sălaj, AJOFM Alba, FDSE Zalău, Vecom SRL și Fondazione Castellini – Italia, care urmărește îmbunătăţirea unor servicii oferite de AJOFM şi introducerea unor servicii noi care să vină în sprijinul beneficiarilor.
Obiectivul principal al studiului sociologic a constat în evaluarea gradului de satisfacţie al beneficiarilor faţă de serviciile oferite până acum de AJOFM, colaborarea cu reprezentanţii AJOFM şi serviciile furnizate în cadrul proiectului „SPO – Performanță și calitate în servicii”.
Metodologia studiului a constat în realizarea unei analize cantitative și a uneia calitative în rândul beneficiarilor proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii”. În rândul publicului țintă al proiectului au fost incluși șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă pe de o parte și angajatori pe de altă parte. Județele care au conturat aria de intervenție a proiectului au fost Sălaj și Alba.
În acest context, studiul de satisfacție a beneficiarilor proiectului „SPO– Performanță si Calitate in Servicii” a cuprins:

COMPONENTA CANTITATIVĂ – SONDAJ CLIENŢI „SPO– Performanță si Calitate in Servicii”

Angajatori (companii) din mediul privat, din judeţele Alba şi Sălaj

Datele au fost culese în perioada 15 iulie – 25 iulie 2013, prin auto-completare, cu persoane din managementul companiilor care au interacționat cu AJOFM. Volumul eșantionului a fost de 50 de angajatori care au utilizat cel puțin unul dintre serviciile AJOFM create prin proiectul „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” (ex. înregistrare in site-ul www.spotransilvania.ro, participare la bursa locurilor de muncă, facilități, etc)

Șomeri înregistraţi din judeţele Alba şi Sălaj și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Datele au fost culese în perioada 15 iulie – 25 iulie 2013, prin auto-completare, cu șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă. Volumul eșantionului de șomeri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă a fost de 50 de beneficiarii care au utilizat cel puțin unul dintre serviciile AJOFM create prin proiectul „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” (ex. înregistrare in site-ul www.spotransilvania.ro, participare la bursa locurilor de muncă, utilizare info-chioșcuri, antrenori personali, etc)

COMPONENTA CALITATIVĂ

4 focus grupuri cu aceleaşi categorii de beneficiari:

-1 focus grup cu angajatori care au utilizat serviciile proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” în Sălaj;
-1 focus grup cu şomeri care au utilizat serviciile proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” în Sălaj;
-1 focus grup cu angajatori care au utilizat serviciile proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” in Alba;
-1 focus grup cu şomeri care au utilizat serviciile proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” in Alba.

Concluzii ale studiului

Cele două categorii de actori sociali investigate (şomerii/persoanele care caută un loc de muncă şi angajatorii) par a avea păreri divergente cu privire la factorii care dezechilibrează piaţa muncii. Părerile lor devin însă concordate când este vorba de AJOFM şi de rolul acestuia de formator şi mediator pe piaţa muncii. Cea mai mare parte a eşantionului de clienţi AJOFM sunt mulţumiţi sau foarte mulţumiţi de relaţia cu reprezentanţii acestei instituţii şi cunosc cea mai mare parte a serviciilor.

În percepţia beneficiarilor, AJOFM se identifică în primul rând cu formarea profesională şi cu bursele locurilor de muncă. Aceste servicii sunt apreciate, dar se cer noi standarde atât de ordin cantitativ (mai multe evenimente, mai multe cursuri de formare, rapiditate mai mare în procesul de înscriere-efectuare curs – acreditare) cât şi calitativ (tipuri de specializări).
Serviciile din cadrul proiectului „SPO – Performanță si Calitate in Servicii” sunt unele inovative care sparg oarecum tiparul serviciilor tradiţionale furnizate de AJOFM. Fie că este vorba de măsuri de modernizare (info-chioşcuri, sistem electronic de ordonare a beneficiarilor), fie că este vorba de măsurile active de sporire a şanselor pe piaţa muncii (platforma online www.spotransilvania.ro şi antrenorii personali) media gradului de satisfacţie faţă de acestea nu a coborât sub 9 (pe o scară de la 1 la 10 unde 1 înseamnă foarte nemulțumit, iar 10 înseamnă foarte mulțumit). Deşi este dificil de estimat impactul acestor măsuri datorită timpului scurt de la implementare, beneficiarii apreciază că măsurile abordate sunt, nu doar inovative, dar şi necesare, fiind servicii care îmbunătăţesc imaginea AJOFM în rândul beneficiarilor: AJOFM este percepută ca o instituţie într-un proces continuu de modernizare, interesată să ţină pasul cu provocările pieţei muncii. Antrenorii personali par de asemenea să facă diferenţa, fiind consideraţi ca un concept unic şi deosebit de util în sprijinirea oricărui şomer în a-şi găsi un loc de muncă. O strategie de viitor poate lua aşadar în continuare extinderea reţelei de antrenori personali.
În acelaşi timp însă, ambele categorii de actori sociali sunt conştienţi şi de rolul condiţionat pe care AJOFM îl are în reglarea pieţei muncii, şi de faptul că aceste servicii pe care le furnizează trebuie să fie în permanentă legătură cu provocările mediului economic. Ambele grupuri au formulat şi o serie de recomandări care pot fi luate în considerare pe termen mediu şi lung:

Măsuri recomandate de către şomeri şi persoane aflate în căutarea unui loc de muncă:
■Mai multă transparenţă în relaţia cu şomerii ;
■Mai multe servicii pentru cei care termină perioada de şomaj ;
■Mai multe cursuri de calificare-recalificare şi mai diversificate ;
■Reducerea perioadei de la depunerea cererii de înregistrare la curs şi realizarea lui (în prezent durează prea mult) ;
■Mai multe burse ale locurilor de muncă ;
■Reducerea birocraţiei.

Măsuri recomandate de către angajatori:

■Perioada de probă obligatorie pentru şomerii trimişi de la AJOFM ;
■Mai multe facilităţi acordate angajatorilor ;
■Organizarea mai multor burse ale locurilor de muncă ;
■Rapiditatea în acordarea subvenţiilor pentru angajatori ;
■Corelarea dintre calificări şi nevoile angajatorilor ;
■Mai multe cursuri pentru diferite meserii, calificări, diplome care să le ateste anumite abilităţi ;
■Corelarea cursurilor ca specialităţi cu nevoile angajatorilor ;
■Promovarea într-o măsură mai ridicată a tuturor serviciilor furnizate de AJOFM ;
■Promovarea susţinută a site-ului www.spotransilvania.ro pentru a creşte notorietatea în rândul companiilor.
Manager Proiect SPO
Romeo Constantin Sârca

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com