Ultimele noutati despre rovinieta!

15 ianuarie 2018 21:053 comments

Tariful de utilizare pe rețeaua de drumuri naționale din România se aplică în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

 

 Acest tarif a fost introdus în legislația națională prin transpunerea Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de transport marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri.

 

 În conformitate cu prevederile art. 10a alin. (1) al Directivei, sumele în euro prevăzute în anexa nr. II a Directivei, sunt revizuite la fiecare doi ani. De asemenea, potrivit prevederilor art. 10a, alin. (2), Comisia publică tarifele revizuite în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei publicării.

 

„Articolul 10 a:

(1) Sumele în euro prevăzute în anexa II și sumele în cenți prevăzute în tabelele 1 și 2 din anexa IIIb sunt revizuite la fiecare doi ani, începând cu data de 1 ianuarie 2013, pentru a ține seama de modificările la nivelul UE al indicelui armonizat al prețurilor de consum, excluzând energia și produsele alimentare neprelucrate [astfel cum este publicat de Comisie (Eurostat)].

Sumele se adaptează automat, prin creșterea valorii de bază în euro sau cenți cu modificarea procentuală a indicelui respectiv. Sumele rezultate se rotunjesc până la valoarea cea mai apropiată în unități euro în privința anexei II, se rotunjesc până la valoarea cea mai apropiată în zecimi de cent în privința tabelului 1 din anexa IIIb și se rotunjesc până la valoarea cea mai apropiată în sutimi de cent în privința tabelului 2 din anexa IIIb.

(2) Comisia publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sumele adaptate prevăzute la alineatul (1), iar aceste sume adaptate intră în vigoare în prima zi a lunii care urmează datei publicării.”

 

 Așa cum reiese din alin. (2) al art. 10a al Directivei, coroborat cu data publicării Comunicării din 18.02.2014, tariful de 12 euro/zi trebuia aplicat începând cu data de 01 martie 2014.

 

Modificările constau în majorarea tarifului zilnic la 12 euro, netranspus nici până în prezent și recalcularea tarifelor pentru celelalte perioade de valabilitate.

           

 La ora actuală, din cauza netranspunerii tarifului zilnic de 12 euro, există riscul deschiderii procedurii de infrigement împotriva României.

 

 În acest context a fost realizată modificarea și completarea anexei nr. 1 la OG nr. 15/2002, prin transpunerea noilor valori ale tarifelor de utilizare, fiind astfel respectate prevederile Directivei atât în privința nivelului tarifelor cât și în ceea ce privește proporția dintre acestea, pentru vehiculele de transport cu masa totală maximă autorizată (MTMA) mai mare de 3,5 tone.

           

 Proiectul de act normativ creează cadrul legal de aplicare a tarifelor de utilizare prevăzute de Directivă, așa cum a fost actualizată prin Comunicarea Comisiei Europene, publicată în JOUE în data de 18.2.2014.

 

 În concluzie, tariful zilnic de 12 euro este fix și unic pentru toate categoriile de vehicule de transport marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone, supuse prevederilor Directivei.

           

În ceea ce privește nivelul tarifelor anuale, s-a încercat ca impactul să fie minim asupra operatorilor de transport, astfel că tariful anual pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 12 tone și mai mult de 4 axe, a rămas la nivelul de 1.210 euro.

           

 Tariful anual pentru categoria C de vehicule a rezultat cu un impact major față de celelalte tarife, motivat de faptul că tariful zilnic trebuie să reprezinte, conform Directivei, o proporție de 2% din tariful anual. Astfel, din calculul matematic a rezultat că tariful anual minim care se poate aplica este de 600 euro.

           

 De asemenea, a fost menținut la aceeași valoare (720 euro) și tariful anual pentru categoria E de vehicule.

           

Pentru tariful anual de la categoria de vehicule D, valoarea actuala (560 euro) era mai mică decât  valoarea minimă rezultată din calcul (600 euro) la categoria anterioara (categoria C), astfel că s-a calculat o valoare arbitrară ca medie între tarifele adiacente, de la categoria C (600 euro) și categoria E (720 euro), rezultând valoarea de 660 euro.

 

 Tarifele pentru celelalte categorii de vehicule, A, B, G si H, nu au fost modificate, nefăcând obiectul de aplicare al Directivei.

 

 Din calculele CNAIR S.A., raportate la volumul de roviniete achiziționate în anul 2017, rezultă că impactul financiar prognozat va fi de +4,2%.

 

Informații suplimentare:

 

Analiza modificării tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România

   
               
               
  Tip vehicul Durata de utilizare a rețelei de drumuri Tarif actual Tarif propus Proportie tarife [%]  
          tarif/tarif anual, cf. Directiva tarif propus/

tarif anual

tarif propus/

tarif actual

A Autoturisme 7 zile 3.0 Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii
    30 zile 7.0        
    90 zile 13.0        
    12 luni 28.0        
B Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone 7 zile 6.0 Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii
    30 zile 16.0        
    90 zile 36.0        
    12 luni 96.0        
C vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone 1 zi 4.0 12.0 2% 2.0% 200.0%
    7 zile 16.0 30.0 5% 0.0% -100.0%
    30 zile 32.0 60.0 10% 0.0% -100.0%
    90 zile 92.0 171.0   28.5% 85.9%
    12 luni 320.0 600.0   100.0% 87.5%
D vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone 1 zi 7.0 12.0 2% 1.8% 71.4%
    7 zile 28.0 33.0 5% 0.0% -100.0%
    30 zile 56.0 66.0 10% 0.0% -100.0%
    90 zile 160.0 188.0   28.5% 17.5%
    12 luni 560.0 660.0   100.0% 17.9%
E vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) 1 zi 9.0 12.0 2% 1.7% 33.3%
    7 zile 32.0 36.0 5% 0.0% -100.0%
    30 zile 72.0 72.0 10% 0.0% -100.0%
    90 zile 206.0 206.0   28.6% 0.0%
    12 luni 720.0 720.0   100.0% 0.0%
F vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) 1 zi 11.0 12.0 2% 1.0% 9.1%
    7 zile 55.0 60.0 5% 0.0% -100.0%
    30 zile 121.0 121.0 10% 0.0% -100.0%
    90 zile 345.0 345.0   28.5% 0.0%
    12 luni 1,210.0 1,210.0   100.0% 0.0%
G Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 4.0 Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii
    7 zile 20.0        
    30 zile 52.0        
    90 zile 120.0        
    12 luni 320.0        
H Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) 1 zi 7.0 Tarifele pentru aceasta categorie de vehicule nu fac obiectul modificarii
    7 zile 35.0        
    30 zile 91.0        
    90 zile 210.0        
    12 luni 560.0        
               
               
               
               

                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

                                                                                   

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com