Vesti bune pentru prescolarii din Cugir!

18 septembrie 2019 13:504 comments

Oraşul Cugir are în implementare proiectul ”Reabilitare, modernizare, echipare infrastructură educaţională pentru învăţământul preşcolar la Şcoala Gimnazială Iosif Pervain Cugir”, finanţat prin Programul Operațional Regional Axa prioritară10 – „Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale”, Prioritatea de investiţii10.1 – „Investiţiile în educaţie şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare”, Obiectiv specific 10.1 – „Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar”. Iată câteva detalii legate de acest proiect:
Denumire beneficiar: Unitatea administrativ-teritoriale Oraş Cugir
Scopul proiectului: Creşterea gradului de participare la învăţământul preşcolar din oraşul Cugir prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii educaţionale şi a dotării Gradiniţei cu Program Normal nr.2 şi a Gradiniţei cu Program Prelungit nr.3.
– Obiectivele specifice:
1. Asigurarea respectării standardelor de siguranţă, confort, igienă şi funcţionalitate specifice instituţiilor publice de învăţământ, prin reabilitarea şi modernizarea clădirii a 2 grădiniţe aparţinătoare Şcolii Gimnaziale Iosif Pervain: corp GPN2-str.21 Decembrie 1989 nr.17, corp GPP3-str.Traian Vuia nr.1.
2. Îmbunătăţirea procesului educaţional prin echiparea clădirii cu mobilierul necesar unei bune desfăşurări a activităţii de învăţământ preşcolar.
3. Creşterea accesibilităţii persoanelor cu dizabilităţi la serviciile educaţionale prin realizarea de rampe pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor.
Rezultate aşteptate:
  1. Infrastructura educaţională preşcolară reabilitată şi modernizată astfel încât să deţină o funcţionalitate şi un nivel ridicat de finisare, conform exigenţelor şi cerinţelor standardelor actuale de confort, igienă şi funcţionalitate ale instituţiilor publice de învăţământ
  2. Infrastructura educaţională echipată şi dotată pentru crearea condiţiilor pentru o educaţie de calitate şi creşterea gradului de participare a populaţiei în învăţământul preşcolar
  3. Infrastructura educaţională adaptată pentru asigurarea condiţiilor necesare pentru persoanele cu dizabilităţi
Dată semnare contract de finanţare: 27.05.2019
Dată finalizare proiect: 30.04.2020
– Valoare proiect:2.866.374,54 lei, din care 2.803.216,05 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (Valoare nerabursabilă din FEDR – 85%: 2.431.360,87 lei; Valoare nerambursabilă din bugetul naţional – 13%: 371.855,18 lei).
 
 
 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com