VESTI BUNE PENTRU SCOLILE IN PARAGINA

17 martie 2014 11:530 comments

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru anunță potențialii solicitanți că la

nivelul Regiunii Centru sunt disponibile 18,85 milioane euro pentru finanțarea

proiectelor de reabilitare a unităților de învățământ. Lansarea acestui nou apel

de proiecte pe DMI 3.4 se datorează Deciziei Comisiei Europene C (2013)/9772,

de realocare a unor fonduri europene. Proiectele se pot depune, pentru obținerea

finanțării, în intervalul 12 martie 2014 – 16 aprilie 2014. Sunt eligibile proiectele în

care solicitanții, în calitate de autoritate contractantă, au încheiat deja un contract

de lucrări pentru activitatea ce va face obiectul cererii de finanțare depuse în

cadrul acestui apel de proiecte.

Prin contract de lucrări deja încheiat se înțelege, conform ghidului de finanțare,

un contract încheiat în temeiul prevederilor OUG nr. 34/2006, care îndeplinește

cumulativ următoarele condiții: achiziția a fost lansată în SEAP după 01.01.2007,

iar datele limită pentru finalizarea lucrărilor și a ultimei plăți către constructor

să fie înainte de 31.12.2015. Pot cere finanțare unitățile administrativ-teritoriale,

respectiv primăriile de orașe, municipii și comune, precum și consiliile județene.

Sunt de asemenea eligibile parteneriatele dintre unitățile administrativ-teritoriale și

unitățile de învățământ pre-universitar de stat ce își desfășoară activitatea in imobile

aflate în domeniul public al acestora. Fondurile se alocă din bugetul domeniului

major de intervenție 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea și echiparea

infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru

formare profesională continuă.

”Prin acest nou apel de proiecte, unitățile de învățământ unde sunt deja demarate

lucrările de reabilitare, au o șansă să se finalizeze. În cazul în care proiectele depuse

și contractate pe acest nou apel nu acoperă întreaga sumă și vor mai rămâne fonduri

nerambursabile disponibile, vor intra la finanțare proiectele ce se află în prezent în

lista de rezervă a acestui domeniu. În prezent, în Regiunea Centru avem 33 de școli ce

se reabilitează cu fondurile alocate anterior, iar peste 10.000 de elevi beneficiază de

noile clase de studiu și echipamente”, a declarat domnul Simion Crețu director general

ADR Centru.

Obiectivul specific al acestui nou ape de proiecte, finanțat prin realocarea fondurilor europene

îl constituie îmbunătățirea calității infrastructurii de educație. Mai multe detalii puteți obține

pe site-ul www.regio-adrcentru.ro, secțiunea Prezentare/ Axa Prioritară 3/ pagina nou creată,

DMI 3.4, apel 2014. Alba Iulia, 17.03.2014RAIN

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com