Vineri, 14 aprilie, sedinta extraordinara a Consiliului Judetean Alba

11 aprilie 2017 13:251 comment

Vineri, 14 aprilie, în Vinerea Mare, Consiliul Judeţean Alba se întruneşte în şedinţă extraordinară.

Şedinţa începe la ora 10.00 în sala 100 „Mihai Viteazul” (etaj I) a Palatului administrativ din municipiul Alba Iulia (Piața Ion I.C. Brătianu, nr. 1).

Pe ordinea de zi sunt şi proiectele de la şedinţa extraordinară a CJA din 6 aprilie… care nu a mai avut loc, consilierii PSD-ALDE retrăgându-se pentru că au primit prea târziu dosarele de şedinţă:

1.Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului
Alba în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea „Drumuri şi Poduri Locale Alba” SA
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului, organizat pentru încredințarea managementului Bibliotecii  Județene  „Lucian  Blaga”  Alba, a proiectului de management câştigător şi durata pentru care se va încheia contractul de management
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

3.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării și actualizării Regulamentului de funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

5.Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii investiției „Centru de vizitare din judeţul Sibiu” aprobată prin ACORDUL DE  ASOCIERE  încheiat  între  județul  Alba  prin  Consiliul Judeţean Alba şi comuna  Sadu,  judeţul  Sibiu,  prin  Consiliul  Local  al  comunei  Sadu  pentru realizarea în comun a obiectivului
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțare nerambursabilă din bugetul local al Județului Alba a activităților nonprofit de interes județean, aferent anului 2017
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Cugir – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL
Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, pe traseul Blaj – Alba Iulia, operatorului de transport rutier SC Lam Trans SRL
Inițiator: Fulea Dumitru, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba

9.Proiect de hotărâre proiectul de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Modernizare drum județean DJ 107 I: Aiud (DN1) – Aiudul de Sus – Rîmeț – Brădești – Geogel – Măcărești – Bîrlești Cătun – Cojocani – Valea  Barnii – Bîrlești – Mogoș – Valea Albă – Ciuculești – Bucium – Izbita – Coleșeni – Bucium  Sat – DN 74 (Cerbu)” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020,  AXA  PRIORITARĂ 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1, Stimularea mobilității regionale  prin  conectarea  nodurilor  secundare  și  terțiare  la  infrastructura TEN-T,  inclusiv a nodurilor multimodale, apel de proiecte nr. POR 2016/6/6.1/2 şi a cheltuielilor legate de proiect
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

10.Proiect  de  hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei de concesionare a delegării operării instalațiilor  de  gestionare  a  deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  serviciului de salubrizare pentru Județul Alba, a indicatorilor de performanță și a nivelului penalităților aferente serviciului public de salubrizare pentru Judeţul Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

12.Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de Sarcini aferent procedurii de atribuire a contractului având ca obiect „Delegarea prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale în cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Alba”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

13.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea emiterii acordului pentru obţinerea Autorizaţiei de  construire pentru Secţie Psihiatrie, reparaţii capitale la Farmacia cu circuit închis, Căi de acces şi subsol, amenajare spații pentru instalare Computer Tomograf, precum și trecerea din domeniul public în domeniul privat  al Județului Alba, în vederea obţinerii autorizaţiei de demolare, scoaterii din funcțiune, casării și demolării unor bunuri imobile situate administrativ municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei 1989, nr. 23, județul Alba, aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

14.Proiect  de hotărâre privind aprobarea atribuirii serviciului de transport public de persoane prin curse regulate și a licențelor de traseu operatorilor de transport rutier desemnați câștigători în cadrul şedinţei de atribuire din data de 18 decembrie 2013, pe traseele din Programul de  transport  public  judeţean  de  persoane  prin  curse  regulate  pentru  perioada  01.05.2013-30.06.2019, în Judeţul Alba, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Alba nr. 197/2012
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea  conturilor de execuție ale bugetului local al Județului  Alba,  bugetului  creditelor  interne,  bugetului fondurilor  externe  nerambursabile  și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pentru trimestrul I al anului 2017
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

16.Proiect de hotărâre privind  includerea  unor  bunuri în
Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionării acestora către Societatea APA–CTTA  S.A. Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

17.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea  constituirii  dreptului  de  administrare în favoarea  Serviciului  Public  Județean  Salvamont – Salvaspeo   Alba   asupra   imobilului situat administrativ în municipiul Alba Iulia, str. N. Titulescu nr. 9, județul Alba – proprietate  publică a Județului Alba, cu destinația de sediu
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

18.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea constituirii dreptului de administrare în favoarea Serviciului Public Județean Salvamont – Salvaspeo  Alba  asupra  unor  bunuri  imobile  din domeniul public și domeniul privat al Județului Alba
Inițiator:
Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

19.Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  achiziţionării  de  către  Direcția  Generală  de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba,  de servicii de asistență şi reprezentare juridică
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

20.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  schimbului  între  Postul de Jandarmi Montan Arieșeni și Postul de Jandarmi Montan Șugag a autoutilitarelor cu tracțiune integrală 4×4 Dacia Duster, care au făcut obiectul Acordurilor de cooperare cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Avram  Iancu» Alba pentru implementarea Proiectelor „Creşterea mobilităţii Postului de Jandarmi Montan Şugag și a Postului de Jandarmi Montan Arieșeni din structura Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Alba”
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

21.Proiect de hotărâre cu  privire  la  darea  în  folosință  gratuită „Asociaţiei  Târnavelor pentru Acțiune Comunitară” a suprafaței utile de 51,80 mp, respectiv un birou în suprafață de 34,30 mp. și un birou în suprafață de 17,50 mp, din imobilul identificat ca „Apartament 2”, înscris în CF nr.  71876-C1-U2 Blaj, cu nr. cad. 71876-C1-U2, situat la etajul I al imobilul Palatul Culturii Blaj din Municipiul Blaj, Piața 1848, nr. 7, județul Alba, proprietate publică în cotă de ½ a Județului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

22.Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de închiriere a spaţiului, în suprafaţă utilă totală de 40 mp, situat la etajul doi al imobilului din municipiul Alba Iulia, str. Basarabiei, nr. 5A, proprietate privată a Judeţului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba
Inițiator: Dumitrel Ion, Președintele Consiliului Județean Alba

25.Aprobarea Procesului verbal încheiat cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Județean Alba din data de 16 martie 2017
Redactat: Vasile Bumbu, Secretarul Județului Alba

26.Raportul de activitate al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Alba, pe anul 2016
Prezintă: Chirilă Sorin Valerian, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția CopiluluiAlba

27.Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Prezenta dispoziție se afișează la sediul Consiliului Județean Alba, se publică în Monitorul Oficial al Judeţului Alba și pe pagina de internet www.cjalba.ro, se înaintează şi se comunică: Prefectului  Judeţului  Alba,  direcţiilor,  serviciilor,  birourilor  și  compartimentelor  din  cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com