Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a copiilor

12 iunie 2018 21:555 comments

DELHI, INDIA – JANUARY 30: Indian children work nearby to their parents at a construction project in front of the Jawaharlal Nehru Stadium on January 30, 2010 in New Delhi, India. The Commonwealth Games are due to be held in the Indian capital from October 3-14, 2010, but concerns remain over construction of its sporting and transport infrastructure. The sheer scale of the project has drawn an enormous population of migrant workers from all over India. This week the High Court of Delhi has sought a response from the Government over the alleged failure to provide all the benefits of labour laws to workers involved in construction work for the coming Commonwealth Games. Workers are being paid below the minimum wage in order to complete these projects whilst also being forced to live and work under sub standard conditions. (Photo by Daniel Berehulak/Getty Images)

este marcată, în fiecare an în data de 12 iunie.

          Convenția privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor şi acţiunea imediata în vederea eliminării lor a fost adoptată, în anul 1999, la cea de a 87-a sesiune a Conferinței  Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii convocată la Geneva de Consiliul de administraţie al Biroului Internaţional al Muncii, iar la 15 noiembrie 2000, Parlamentul României adoptă Legea nr. 203 prin care se ratifică această Convenţie.

 

          În România, conform Legii 272/2014 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, (republicată) situaţiile de exploatare economică, abuz, neglijare şi a oricărei forme de violenţă trebuie semnalate serviciului public de asistenţă socială sau direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială a fost identificat cazul respectiv.

 

          La nivelul județului Alba este constituită, prin hotărârea Consiliul Județean Alba, Echipa Intersectorială Locală pentru prevenirea și combaterea exploatării prin muncă a copiilor – echipă multidisciplinară şi interinstituţională, ce are misiunea de a identifica/referi/monitoriza situaţiile de violenţă asupra copilului şi violenţă in familie, copiii exploataţi şi aflaţi sub risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copii români migranți, victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state. EIL Alba este coordonată de DGASPC Alba și este formată din reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor relevante angajate în combaterea exploatării copiilor prin muncă.

 

Orice profesionist care lucrează în sistemul de protecţie a copilului – în servicii publice şi/sau private – trebuie să cunoască problematica muncii copilului şi să intervină activ în prevenirea şi eliminarea acesteia. Pe lângă asistenţii sociali, educatorii, psihologii, asistenţii maternali din serviciile specializate, Legea nr. 272/2004 menţionează expres grupurile profesionale care au responsabilitatea de a identifica şi sesiză autorităţile competente despre situaţiile de risc şi de dificultate în care se pot afla copiii şi familiile lor – inclusiv în situaţiile de exploatare prin muncă: cadrele didactice, personalul medical, poliţiştii, juriştii, preoţii, precum şi angajaţii altor instituţii care vin în contact cu copilul.

 

            Un rol important în aceste demersuri îl are Telefonul Copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba unde sunt sesizate cazurile de violenţă şi abuz asupra minorilor, dar şi cele de exploatare sub orice formă prin linia telefonică gratuită, disponibilă 24 ore din 24 ore, la numărul de telefon: 0800 820 010.

 

În  primul trimestru al anului 2018, la Telefonul copilului și/sau la telefonul DGASPC Alba  a fost înregistrat un număr total de 145 de sesizări făcute de profesionişti, de persoane fizice, autosesizări sau de copilul în cauză.

 

Pentru toate sesizările, specialiştii DGASPC Alba au făcut verificări în vederea stabilirii veridicităţii aspectelor semnalate, întocmind un raport de evaluare iniţială, atât copilului, cât şi familiei.

 

Astfel, în urma analizării acestor sesizări, specialiştii Direcţiei au identificat un număr de 67 copii victime ale abuzului, neglijării sau exploatării, 78 de sesizări fiind infirmate.

 

Din totalul de 67 cazuri confirmate în perioada menţionată, 66 cazuri au fost de neglijare și 1 caz de abuz sexual. Toate aceste cazuri au fost tratate cu profesionalism de către angajaţii instituției, copiii beneficiind de servicii de informare, consiliere psihologică, consiliere juridică/asistenţă, servicii educaţionale şi servicii medicale, în funcţie de situaţie;  pentru un număr de 14 minori s-a dispus instituirea plasamentului în regim de urgenţă prin dispoziţia directorului general al DGASPC Alba, iar pentru 14 copii s-a dispus plasamentul prin hotărârea Comisiei pentru Protecţia Copilului Alba sau prin instanţă de judecată.

 

 Sesizări la DGASPC privind situaţii/cazuri de abuz, neglijare, exploatare a copilului

01.01.2018 – 31.03.2018

Sesizări la DGASPC privind situaţii/cazuri de abuz, neglijare, exploatare – făcute de: Tipuri Număr total de sesizări Număr. de sesizări confirmate                                                       (nr. de cazuri) Număr de sesizări infirmate
1) profesionişti a) Abuz  fizic 2 0 2
  b) Abuz emoţional 0 0 0
  c) Abuz sexual 1 0 1
  d) Neglijare 102 42 60
  e) Exploatare prin muncă 0 0 0
  f) Exploatare sexuală 0 0 0
  g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 2 0 2
Total (1)   107 42 65
2) persoane fizice a) Abuz  fizic 1 0 1
  b) Abuz emoţional 0 0 0
  c) Abuz sexual 1 1 0
  d) Neglijare 36 24 12
  e) Exploatare prin muncă 0 0 0
  f) Exploatare sexuală 0 0 0
  g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 0 0 0
Total (2)   38 25 13
Total General (1+2)   145 67 78
           

 

            După mediul de provenienţă, din cele  67 de situaţii/cazuri  confirmate, 45 sunt din mediul urban şi 22 din  mediul rural, conform tabelului:

 Cazuri de: Total cazuri Urban Rural
a) Abuz  fizic 0 0 0
b) Abuz emoţional 0 0 0
c) Abuz sexual 1 0 1
d) Neglijare 66 45 21
e) Exploatare prin muncă 0 0 0
 f) Exploatare sexuală 0 0 0
g) Exploatare pentru comitere infracţiuni 0 0 0
Total 67 45 22

 

         

Pentru marcarea acestei zile, în cadrul unităţilor de tip rezidenţial aflate în structura DGASPC Alba, vor avea loc  discuţii libere cu  copiii/tinerii ocrotiți în aceste centre, pe teme ca:  Drepturile copilului (dreptul la timp liber şi recreere, la educaţie, la imagine), „Pentru un viitor trebuie să înveţi”, „Ştii că există munci interzise copiilor?”, „Ce pot face eu?” „Ce este traficul de copii şi exploatarea prin muncă a copilului şi cum luptăm împotriva lor?”, drepturile legale ale copiilor la angajarea în muncă etc.

          Copiii au dreptul de a fi protejaţi împotriva oricăror forme de exploatare economică, de a nu fi constrânşi la vreo muncă ce implică vreun risc potenţial sau care să le compromită educaţia ori să dăuneze sănătăţii, dezvoltării lor fizice, mentale, spitituale, morale ori sociale.

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com