„Ziua Uşilor Deschise” la Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia

22 octombrie 2012 15:430 comments

Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba Iulia organizează joi 25 octombrie 2011 la sediul din Alba Iulia, str. Iuliu Maniu, nr. 24, manifestarea anuală intitulată „Ziua Uşilor Deschise”, având ca scop asigurarea unei depline transparenţe în ceea ce priveşte activitatea judiciară desfăşurată în cadrul celor două instanţe.
Conducerea instanţelor invită pe toţi cetăţenii interesaţi (elevi, studenţi, justiţiabili, reprezentanţi ai societăţii civile, justiţiabili) să participe la acest eveniment, care le va da ocazia să afle cât mai multe despre funcţionarea sistemului judiciar, în special prin comunicarea de informaţii concrete despre circuitul unui dosar şi etapele procesuale ce se parcurg până la soluţionarea unei cauze, precum şi despre condiţiile în care lucrează judecătorii şi personalul auxiliar. Agenda manifestării mai cuprinde vizitarea compartimentelor din cadrul instanţelor, în special cele destinate relaţiei cu publicul, vizualizarea modului în care funcţionează programul informatizat ECRIS, prezentarea modalităţilor în care se pot obţine informaţii de pe Portalul instanţelor şi Info-chioşc precum şi distribuirea de Ghiduri de orientare pentru justiţiabili şi alte broşuri informative participanţilor la manifestare.
Această acţiune organizată cu ocazia „Zilei europene a justiţiei civile” ce se sărbătoreşte în fiecare an, în 25 octombrie, îşi propune să contribuie la consolidarea relaţiei de încredere între cei care înfăptuiesc actul de justiţie şi beneficiarii acestuia, justiţiabilii.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com