A 113- Adunare Generala Astra pas cu pas

21 octombrie 2019 17:353 comments

Cum au decurs lucrurile:

DESFĂŞURAREA  MANIFESTĂRILOR

 

 

A 113-A ADUNARE GENERALĂ ASTRA

 

Locul şi perioada desfăşurării: AIUD, 18-20 octombrie 20179 (vineri, sâmbătă şi duminică)

 

    Tema: ASTRA – instituție fundamentală pentru unitatea și cultura poporului român

 

     Secțiuni:    

 1. Personalități astriste reprezentative din perioada Interbelică;
 2. Contribuția despărțămintelor ASTREI la îmbogățirea patrimoniului cultural local;

III. Aiud, reper cultural și spiritual;

 

 

P R O G R A M

 

Vineri, 18 octombrie 2019

 

9.00                             Întâlnire a conducerii ASTREI și a membrilor Academiei 

                                                  Române cu liceeni și cadre didactice din Aiud.

11:00 – 12:00              – Depuneri de coroane la bustul lui Avram Iancu și Ovidiu Hulea de la          Colegiul Național „Titu Maiorescu”;

            11.00-13.00                 – Primirea și cazarea oaspeților;

13:00 – 13:45             – ÎNTÂLNIRE cu reprezentanții primăriei și Consiliului Local;

            17.00                           – Deplasarea la Școala  Gimnazială „ Axente Sever” din Aiud.

17.00-18.00                 – Depunere de coroane la bustul lui Axente Sever;

            18.00                           – Plecarea spre Râpa robilor; Vizitarea monumentului „Calvarul

   Aiudului”

 19:00                          – Cină astristă – Restaurant „Salon Georgia”;

– Lansări de cărți și reviste.

 

 Sâmbătă, 19 octombrie 2019

  

Orele 7.30-8.30           Micul dejun             

Orele 8.30-9.00           Deplasare la Sala de conferinţe – Liceul Tehnologic din Aiud.

            Orele  9.00                  Fotografie de grup în fața Catedralei din Aiud.

            Orele 9.30-12.00         Deschiderea festivă a celei de a 113-a Adunare Generală a    

                                                  Asociaţiunii ASTRA

 1. Imnul Naţional
 2. Imnul Asociaţiunii ASTRA
 3. Rugăciune şi Binecuvântare
 4. Cuvânt de întâmpinare, preşedintele Despărţământului ASTRA           

                Aiud, prof. Despina Stanciu. 

 1. Cuvântul primarului Municipiului Aiud,
 2. Cuvântul preşedintelui ASTREI, prof. univ. dr. Dumitru Acu,

                Cuvinte de salut

 1. Academia Română – acad. Emil Burzo
 2. Mitropolia Ardealului – Mitropolit I.P.S. dr. Laurenţiu Streza
 3. Instituţia Prefectului  Judeţului Alba – prefect  Dănuț-Emil Hălălai

            10.Arhiepiscopia Albei – Arhiepiscop I.P.S. dr. Irineu

            11.Consiliul Judeţean Alba – preşedinte ing. Ion Dumitrel

            12.Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia şi Făgăraş – Episcop P.S. dr. 

                 Claudiu Pop

            13.Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia – Rector prof. univ. dr.

                 Daniel Breaz

            14.Camera Deputaţilor

            15.Preşedinţia României

            16.Senatul României

            17.Guvernul României

            18.Stud. basarabeană  Aurica Sviderschi

            19.Despărţământul „Tisu Petru” Serbia, preş. Octavian Suciu

                 Prezentarea unor mesaje

         

Orele  12.00- 12.15     – Pauză; Vernisarea expoziției de case românești și obiecte de uz casnic.

Orele  1 2.15- 14.30    Sesiune de comunicări în plen

Orele  14.30- 16.00     Masa de prânz .

Orele  16.00- 17.30     – Sesiune de comunicări pe secţiuni:

 

 1. Personalități astriste reprezentative din perioada Interbelică;
 2. Contribuția despărțămintelor ASTREI la îmbogățirea patrimoniului cultural local.

III. Aiud, reper cultural și spiritual

 

Orele 18.00-19.30       – Adunarea Generală a Asociaţiunii ASTRA

Orele 20.00- 23.00      – Bal ASTRA Salon Georgia

   

Duminică, 20 octombrie 2019

 

7.30- 8.30 Mic dejun.

9.00-11.00 – Şedinţa de închidere a Adunării Generale

11.30-13.30 – Tur în oraș în jurul Cetății;

                    – Vizitarea Muzeului de Științele Naturii;

                    – Vizitarea Bibliotecii Documentare.

 14.00-15.30 –  Masa de prânz

 15.30        – Plecarea oaspeţilor

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA  PA RTICIPANŢILOR

la cea de-a 113-a Adunare Generală  ASTRA, Aiud, 18-20 octombrie 2019

                                                    

INVITAŢI

IPS Dr. Irineu Pop, Arhiepiscopul Alba Iuliei

Acad. Emil Burzo, Preşedintele Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române

Acad. Alexandru Surdu, Preşedinte al Secțiunii de Filozofie, Teologie, Psihologie și Pedagogie a Academiei Române

Acad. Marius Porumb, Directorul Institutului de Arheologie și Istoria Artei din Cluj – Napoca   

Dănuț-Emil Hălălai, Prefectul Judeţului Alba

Ion  Dumitrel, Președintele  Consiliului Judeţean  Alba

Oana Badea, Primarul  Municipiului  Aiud

Prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, Ministrul Culturii

Prof. univ. dr. Ioan Sabău Pop,  U.M.F.S.T. – Târgu Mureș

Ing. Dan Mircea Burzo, Filiala din Cluj a Academiei Române

Zoe Vida Porumb, artist plastic,  membru al UAP România

Prof. dr. Traian Cepoi, președintele Fundației Culturale „Traian Tr. Cepoiu” Ploiești

Prof. Nicolae Ploieșteanu,  președintele Societății  Culturale  „Alexandru Papiu  Ilarian”

Târgu Mureș

Prof. Petru  Nemeș,  secretarul  Societății  Culturale  „Alexandru Papiu  Ilarian” Târgu Mureș

Pr.  Ioan-Lucian  Bogdan, protopop  ortodox Aiud

Pr. Mihai Cristea, protopop greco-catolic 

 

 

Biroul Asociaţiunii ASTRA

Prof.univ.dr. Dumitru Acu, preşedintele Asociaţiunii ASTRA

Prof.univ.dr.Ioana Crețu, vicepreşedinte Asociaţiunea ASTRA

Prof. Areta Moşu, vicepreşedinte Asociaţiunea ASTRA

Jurist  Nicolae Florea, consilier juridic ASTRA

 

Secțiunile Științifice ale ASTREI

Secțiunea  Școlară

Prof.univ.dr.Elena Macavei, preşedintele Secţiunii Pedagogice  a Asociaţiunii ASTRA

 

Secțiunea Militară

Col.(r)prof. univ. dr. Mircea Cosma, preşedinte le  Secţiunii  Militare ASTRA

Col. dr. Radu  Mandache, membru 

Col. dr. Gabriel Stroilă, membru

 

Secțiunea Economică

Ec. dr. Radu Gavrilă, preşedintele Secţiunii Economice  ASTRA

 

DELEGAŢI  DIN  DESPĂRŢĂMINTE

ROMÂNIA

 

Despărţământul „Iosif Sterca Şuluţiu”ABRUD-CÂMPENI  

Prof. Ana-Maria Motora, preşedinte

Prof. Ioan Viorel Sicoe, prim vicepreşedinte

Prof. Cornelia Pleșa, vicepreşedinte

Prof. Maria Jeflea, cenzor

 

Despărţământul  „Ovidiu Hulea”  AIUD

Prof. Despina  Stanciu, preşedinte                                                                                                                                         

Prof.  Gheorghe  Georgescu, vicepreședinte

Prof . Daciana  Mihăilă, membru

Prof. Corina  Voicu, membru

Prof. Ioan  Hădărig, membru

Dr. Alin  Florea, membru

Prof.  Gabriela  Gâlea, membru

Pr. Ioan  Lucian Bogdan, membru

Pr. Ioan Nicolae  Aloman, membru

Pr. Basil  Popa, membru

Prof. Dana Grigoriță, membru

Prof. Horn Sorinela, cenzor

Prof. Liliana Miron, membru

Prof. Ramona Buta, membru

Prof. Elena Olievschi, membru

Pr. Cristea Mihai, membru  

 

Despărţământul  „Eugen Hulea” ALBA IULIA

Prof. Maria Cioica, preşedinte

Prof.  Mona  Șuteu, membru

Prof. Ion Gordiță,  membru

Prof. Adriana  Popa, membru

Ioan Străjan

 

Despărţământul „Vasile Alecsandri” BACĂU

Prof. Mitică Pricopie, preşedinte

Prof.dr. Ioan  Dănilă, membru

Prof. Ioachim Dămoc, membru      

        

Despărţământul  „Timotei Cipariu” BLAJ

Medic Mircea Frențiu, președinte de onoare

Ing.  Ioan Mihălțan, președinte

Col. r. Ioan Brad, membru

Prof. Grigorie Pop, membru

Prof. Lucreția Ignat, membru

          

Despărţământul Central BRAŞOV 

Acad. Alexandru Surdu, preşedinte

 

Despărţământul  BUZĂUL ARDELEAN

Prof. Corina  Bărăgan, președinte

Prof. Ciprian Popica, vicepreşedinte

Prof.   Mircea Haas, membru

Prof.  Silvia  Popica, membru         

 

Despărţământul   CAREI    

Ing. Daniela Ciută, preşedinte

                     

 

Despărţământul   CLUJ 

Prof,univ. dr. Mircea Popa, preşedinte

Prof. Maria  Vaida, membru

         

Despărţământul  „Dr. Nicolae Căliman” CODLEA

Ec.  Mircea Gheorghe  Dragoș, președinte

Prof. Daniela  Elena Păun, vicepreşedinte

Prof. Gheorghe Cutieru, vicepreşedinte

Prof. Gheorghe  Oprea, membru             

        

Despărţământul COVASNA HARGHITA

Prof.dr. Luminiţa Cornea, membru        

Prof. Ligia  Ghinea, membru

Prof.  Gheorghe Ghinea, membru

         

Despărţământul  „T. Mihali” DEJ

Ec. Dr. Radu Gavrilă, preşedinte

Prof. Corina  Borșan, membru

Prof.  Zorin Diaconescu, membru

Prof. Camelia Pușcașu, membru

Ed.  Dorina  Rus, membru

Masterand Iulia Pușcașu, membru

         

Despărţământul DUMBRĂVENI

Prof. Nicolae Suciu, președinte

Ing. Georgeta  Irimie, membru

 

Despărţământul “Ion Codru Drăgușanu” FĂGĂRAȘ

Av. Petru  Malene, vicepreşedinte

 

Despărţământul „Ioan Alexandru” GHERLA

Pr. Ioan Morar, preşedinte

 

Despărţământul  „Mihail  Kogălniceanu” IAŞI 

Prof. Areta Moşu, preşedinte

Prof.  Gheorghe Iutiș, vicepreședinte

Prof. Vasile  Corban, membru

       

Despărţământul  Astra Lăpușană, Târgu  Lăpuș

Prof.dr. Valeria  Bilț, președinte

Prof. Gabriel Coșciug, președinte Cercul ASTRA – Suciu de Sus

 

Despărţământul  NĂSĂUD

Prof. Ioan Seni, preşedinte

Ec. Floarea Pleș, preşedinte Cerc ASTRA oraş Năsăud

Prof. I.P. Gabriela Herţa, preşedinte Cerc ASTRA Romuli

Manager Ionuț Nistor, membru, dir. Casa de Cult. „Rebreanu Năsăud

Ing. Ovidiu Maghiar, secretar

Prof. Mircea Daroși, președinte Secțiunea Literară

Prof. Rodica  Daroși, membru

Prof. Romulus   Berceni, membru

Prof. mstr. Leon Catarig, vicepreședinte al Cercului ASTRA  Rebrișoara

               

Despărţământul ASTRA ORĂŞTIE

Narcis Dorel Terchet, preşedinte

 

Despărţământul ASTRA OȚELUL ROȘU

Prof. Diana Roxana Ghiorghioni, vicepreședinte

Prof.  Ramona Bogdan, membru

 

Despărţământul REGHIN   

Prof. dr. Florin Bengean, preşedinte

Jr. Ilie-Simion Frandăş, secretar               

Prof. Ioan Torpan, membru

       

Despărţământul „Fraţii Popea” SĂCELE 

Pr. Șerban Raul Valer, președinte

Prof. Liviu  Nicolae  Dârjan, vicepreşedinte

Prof. Nicolae Munteanu, membru

Poet  Cornel  Vlad, membru

 

Despărţământul„T. Muică” SÂNGEORGIU DE PĂDURE 

Prof. Emilia Feier, preşedinte

Teh. Ştefan Pascu, vicepreşedinte  

Pr. Emanoil-Marius Moldovan, vicepreşedinte

Inst. Elena Moldovan, membru

 

Despărţământul  „Vasile Moga” SEBEŞ

Mihai-Octavian Groza, preşedinte

Ioan  Opincaru, secretar

 

Despărţământul ASTRA Central SIBIU

Ing. Adrian Crețu, membru

Stud. Aurica Sviderschi, membru

Stud. Dumitrița Cojocariu, membru

 

Despărţământul ASTRA ȘOMCUTA MARE

Prof Alina AngelaTalpoș, preşedinte

Prof. Corina Sanda Muntean, vicepreşedinte

 

Despărţământul TÂRGU  MUREŞ  

Prof. univ. dr. Ioan Sabău, preşedinte interimar

Av. Ioana Sabău, membru

 

Despărţământul “Gh. Oprean” TÂRNĂVENI

Prof. Ionel Covrig, preşedinte

Medic Iulia Chertes, membru

 

Despărţământul „Ioan Neagoe” TEIUŞ- STREMŢ  

Prof. Daniel Tiutiu, membru

Prof. Traian Cădan, membru

   

SERBIA

Despărţământul „Tisu Petru” PANCEVO 

Av. Octavian Suciu, preşedinte

Prof. Deian  Marcovici, membru

 

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com