CENTENARULUI MARII UNIRI.PĂREREA TA CONTEAZĂ

1 noiembrie 2017 21:404 comments

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,, a fost înfiinţat cu scopul de a oferi produse şi servicii culturale ca elemente ale dezvoltării şi regenerării sociale a comunităţilor.

            Prin activităţile desfăşurate, instituția asigură conservarea, promovarea şi valorificarea culturii, formarea continuă în domeniul artelor şi meşteşugurilor tradiţionale şi activităţi culturale pentru petrecerea timpului liber.

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,, îşi desfăşoară activitatea respectând:

 • Dreptul de acces la viaţa culturală
 • Dreptul de participare la viaţa culturală
 • Dreptul la respectul identităţii culturale
 • Dreptul fiecărei persoane, indiferent de naţionalitate, etnie, sex, religie, orientare politică sau situaţie socială, de a se identifica cu o comunitate culturală
 • Dreptul de acces la Patrimoniul Cultural Naţional
 • Dreptul la protecţia activităţilor creatoare
 • Dreptul la protecţia proprietăţii intelectuale
 • Dreptul la educaţie, inclusiv la educaţia artistică şi la educarea prin și pentru artă
 • Dreptul de a desfăşura în mod liber activităţi culturale, inclusiv dreptul la mobilitate a creatorilor, a artiştilor şi a creaţiilor lor.

Obiectivele principale ale activităţii instituției sunt:

 • Organizarea activităţilor de promovare a culturii şi artei naţionale şi universale de dezvoltare şi afirmare a responsabilităţilor creatoare ale locuitorilor judeţului Alba în domeniile cultural – artistice şi recreativ-distractive;
 • Oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creşterii gradului de acces şi de participare a cetăţenilor la viaţa culturală, precum și atragerea de vizitatori și turiști din țară și străinătate prin punerea în valoare a patrimoniului cultural;
 • Oferirea de servicii culturale şi activităţi de promovare a turismului cultural sau de petrecere a timpului liber menite să satisfacă nevoile comunităţii şi să crească gradul de participare al cetăţenilor la viaţa culturală;
 • Conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial;
 • Organizarea de cursuri de formare continuă, teoretice şi practice, necesare formării deprinderilor artistice şi a meşteşugurilor şi ocupaţiilor tradiţionale, în afara sistemelor formale de educaţie;
 • Păstrarea tradiţiei şi creaţiei populare ca fenomen viu şi tezaurizarea ca document cultural;
 • Dezvoltarea culturii contemporane şi valorificarea ei în viaţa culturală prin diferite forme de exprimare artistică;
 • Promovarea bunurilor culturale tradiţionale sau contemporane şi integrarea lor ca marcă a identităţii etno-culturale, în circuitul naţional şi internaţional de valori;
 • Perfecţionarea metodică a activităţii aşezămintelor culturale în domeniile de activitate solicitate;
 • Realizarea unor lucrări de specialitate, materiale foto, audio şi video pentru integrarea în circuitul naţional de valori şi pentru participarea la întâlniri între specialişti şi publicarea lor în publicaţii şi cărţi de specialitate;
 • Dezvoltarea de schimburi culturale, parteneriate, etc. prin intermediul cărora să fie valorificate creațiile centrului la nivel național și internațional.

Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,, îşi desfăşoară activitatea pe bază de programe şi proiecte elaborate în concordanţă cu strategia educativ formativă şi culturală a Judeţului Alba;

            Pentru realizarea activităţilor specifice din programe şi proiecte, Centrul poate colabora cu instituţii publice, ONG-uri, persoane fizice şi juridice de drept public sau privat etc.

            În vederea dezvoltării activității și pregătirii proiectelor proprii pentru Centenarul marii Uniri de la Alba Iulia, din anul 2018, Centrul de Cultură ,,Augustin Bena,, și-a diversificat oferta de servicii și produse culturale, educative și artistice prin:

 • Înființarea unei edituri proprii
 • Înființarea unei edituri muzicale proprii
 • Înfiintarea unei Case de discuri în cadrul instituției
 • Înființarea compartimentului de promovare și valorificare a produselor și serviciilor cultural-artistice
 • Deschiderea de noi clase:
  • Pictură tradițională pe sticlă ,,Școala de la Laz,,
  • Artă teatrală la Cugir și Alba Iulia
  • Dansuri de societate la Cugir
  • Țesături tradiționale de Gârda
  • Muzică religioasă la Alba Iulia
  • Interpretare la tulnic, la Avram Iancu și Câmpeni

 

Programele și proiectele propuse pentru perioada 01 ianuarie -31 decembrie 2018

 

Nr. crt. Program Scurtă descriere a programului Nr. proiecte în cadrul progra-mului Denumirea proiectului
1 Promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului Cultural material    și imaterial Programul are ca scop promovarea, conservarea, cercetarea și valorificarea Patrimoniului Cultural material și imaterial.  12 -Palatul Cultural din Blaj, între trecut și viitor

-Statu’ la vase în lunea Paștelui

-Datini străbune pe Secașe

-Festivalul de tradiții și obiceiuri ,,Cultură pentru Cultură”

-Festivalul Cetăților Dacice

-Târgul de Fete de pe Muntele Găina

-Ziua lemnarului

-Târgul Internațional de Turism Rural

-Colocviile Naționale de Etnografie și Folclor

-Gala Tezaurelor Umane Vii

-Concert de Colinde la Alba Iulia

-Festivalul Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă

2 Educație artistică    și culturală Programul are ca scop oferirea educației artistice și culturale tinerilor în special, comunității în general. 15 -Arte și meșteșuguri pentru toți

-Festivalul Național de Folclor ,,Sus, sus, sus, la moți, la munte” Câmpeni

-Festivalul Național de Folclor ,,Inimi fierbinți în țara de piatră” Abrud

-Festivalul Național de Folclor ,,Mureș, pe marginea ta” Ocna Mureș

-Festivalul Național de Folclor ,,Strugurele de Aur” Alba Iulia

-Festivalul Național de Folclor ,, Felician Fărcașiu” Sebeș

-Festivalul de Muzică Jazz ,,Alba Jazz”

-Festivalul Internațional de Muzică Folk ,,Ziua de Mâine”

-Festivalul Internațional de Muzică Clasică ,,Alba Classic Music”

-Taberele de creație artistică ,,Augustin Bena”

-Salonul de Primăvară a tinerilor artiști plastici din Județul Alba

-Salonul de Vară a tinerilor artiști plastici din Județul Alba

-Salonul de Toamnă a tinerilor artiști plastici din Județul Alba

-Salonul de Iarnă a tinerilor artiști plastici din Județul Alba

-Conferința Națională a Artiștilor Interpreți de Folclor Muzical din România

3 Sărbători oficiale    în România Programul are ca scop implementarea de proiecte cultural-artistice cu ocazia sărbătorilor oficiale din România stabilite prin lege. 14 -Ziua Națională a României

-Ziua Artei Fotografice în România

-Ziua Unirii        Principatelor Române

-Ziua Internațională a Francofoniei

-Sărbătoarea Etniei Romilor din România

-Ziua Națională a Portului Tradițional din România

-Ziua Națională a Tineretului

-Ziua egalității de șanse între femei și bărbați

-Ziua Europei

-Ziua Copilului

-Ziua Învățământului

-Ziua Imnului Național al României

-Ziua Încoronării Regelui Ferdinand și a Reginei Maria la Alba Iulia

-Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România                 

4 Artele spectacolului Programul are ca scop implementarea proiectelor cultural-artistice din domeniul muzicii și dansului. 5 -Stagiunea Orchestrei de Cameră ,,Augustin Bena” a Județului Alba

-Blaj aLive

-Toamna Cugireană

-Festivalul Național de Interpretare a Romanței ,,In memoriam Valer Ponoran”

-Stagiunea concertelor de promenadă în orașele Județului Alba

5 Arte vizuale Programul are ca scop implementarea proiectelor cultural-artistice din domeniul artelor vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, ceramică, film experimental și de animație, artă textilă, tehnici mixte, noi media, design) 5 -Festivalul Internațional de Film Etnografic

-Tabăra Internațională de arte plastice InterArt

-Festivalul Internațional de Film și Foto ArtAiud

-Expoziții persoanale de arte plastice

-Tabăra Internațională de Sculptură ,,Dâmbul lui Gâf”

6 Diversitate               și multiculturalitate Programul are ca scop promovarea și valorificarea diversității și multiculturalității, ca formă de definire a identităților individuale și, în aceeași măsură, de solidarizare a acestora. 4 -Festivalul Internațional de Folclor Aiud

-Ziua culturii maghiare de la Mirăslău

-Ziua culturii maghiare de la Unirea

-Festivalul Minorităților Naționale din România

7 Mobilitate și cooperare culturală, națională și internațională Programul are ca scop cooperarea cultural-artistică cu instituții, organizații de profil și mobilitatea artiștilor, operelor, creațiilor, serviciilor acestora pe plan național și internațional. 3 -Județul Alba în țară și în lume

-Turneu Național și/sau Internațional de Pricesne

-Turneu Național și/sau Internațional de Colinde tradiționale din Județul Alba

8 Editura și Casa de discuri        ,,Augustin Bena” Programul are ca scop editarea, multiplicarea, promovarea și valorificarea lucrărilor de specialitate, a fonogramelor și videogramelor realizate sub egida instituției. 9 -Revista Discobolul

-Revista culturală a Centrului de Cultură ,,Augustin Bena,,

-Programul anual al Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”

-Monografii, articole, studii și alte lucrări de specialitate

-Partituri muzicale

-Albume de artă

-Antologie de Folclor a Județului Alba

-Spectacole și concerte Live (CD și/sau DVD)

-Editare și multiplicare alte tipărituri, CD-uri sau      DVD-uri

 

 

 

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com