“Ce este de făcut?“

27 iunie 2018 16:380 comments

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale și juridice, Cristian Winzer, a participat miercuri, 20 iunie 2018, la conferința „Guvernanța economică: între București și Bruxelles. Ce este de făcut?“, organizată de Reprezentanța Comisiei Europene în România, în cadrul căreia au fost prezentate și discutate Recomandările specifice de țară 2018 pentru România adresate de către executivul UE, în contextul Semestrului European.

MAE

MAE

În intervenția sa, Cristian Winzer a subliniat rolul Ministerului Afacerilor Externe de coordonator și de facilitator al dialogului între instituțiile naționale și cele ale UE și în special cu Comisia Europeană.

Ministerul Afacerilor Externe, prin ministrul delegat pentru afaceri europene, este coordonator național în problematica Strategiei Europa 2020 dar și în domeniul afacerilor europene, astfel încât urmărește în mod integrat aspectele ce țin de Semestrul European.

Secretarul de stat Cristian Winzer a reiterat faptul că Semestrul European este considerat o zonă prioritară la nivel național, procesul fiind urmărit la nivel politic, prin intermediul Comitetului de Coordonare a Sistemului Național de Gestionare a Afacerilor Europene. Totodată, MAE coordonează anual elaborarea Programului Național de Reformă (PNR) și a Planului de acțiuni pentru punerea sa în aplicare, organizează reuniuni bilaterale cu Comisia Europeană sau consultarea părților interesate.

Anul acesta, Guvernul României a aprobat Programul Național de Reformă 2018 și Programul de Convergență 2018-2021, elaborat sub coordonarea Ministerului Finanțelor Publice, în ședința din 10 mai 2018, ambele documente fiind transmise Comisiei Europene și afișate pe pagina de internet a acesteia dedicată Semestrului European.

“În legătură cu Recomandările specifice de țară, considerăm că abordarea actuală trebuie continuată, în sensul că recomandările trebuie să fie concrete și să vizeze domenii specifice de politică, în acord cu prioritățile Analizei Anuale a Creșterii, pentru 2018 acestea fiind investițiile, reformele structurale și consolidarea fiscală. Chiar în condițiile în care accentul este pus asupra evidențierii provocărilor cu care se confruntă un stat membru, Comisia confirmă progresele înregistrate de România, cu referire la sectorul financiar, poziția investițională netă, îmbunătățirea condițiilor pe piața muncii, combaterea muncii nedeclarate sau starea de sănătate a populației. Remarcăm faptul că, potrivit evaluării multianuale a implementării RST, realizată de Comisie, România a făcut cel puțin unele progrese în privința a 68% din toate RST-urile primite, începând cu anul 2013”, a subliniat secretarul de stat pentru relații interinstituționale și juridice.

Precum în anii anteriori, MAE va coordona elaborarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Național de Reformă 2018 și a Recomandărilor Specifice de Țară 2018, care va include atât angajamentele asumate în PNR 2018, cât și măsuri de răspuns la Recomandările Specifice de Țară 2018.

Participarea activă a României în cadrul Semestrului European este un demers care conduce la o mai bună promovare și asumare a priorităților naționale, contribuind astfel la îmbunătățirea guvernanței și competitivității economice și, implicit, la concertarea eforturilor și resurselor naționale în direcția modernizării societății românești.

Informații suplimentare

Semestrul European, introdus la nivelul Uniunii Europene în anul 2010, este mecanismul de coordonare și monitorizare a politicilor economice și bugetare ale statelor membre UE. Semestrul debutează în fiecare toamnă cu publicarea de către Comisia Europeană a Analizei Anuale a Creșterii care stabilește prioritățile menite să orienteze acțiunea UE în perioada următoare și se încheie, în fiecare vară, odată cu aprobarea Recomandărilor specifice de țară de către Consiliul UE.

Recomandările specifice fiecărei țări (RST) constituie îndrumări anuale din partea executivului UE privind direcțiile de reformă pe care statele membre ar trebui să le abordeze pentru consolidarea creșterii economice. Ele sunt realizate pe baza unei analize a performanței economice și sociale din fiecare stat membru pentru anul precedent și țin cont de prioritățile stabilite la nivelul UE în cadrul Analizei Anuale a Creșterii.

Strategia Europa 2020, adoptată în anul 2010, reprezintă strategia de creștere economică a Uniunii Europene care își propune atingerea unor obiective de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. În acest context, prin Programele Naționale de Reformă (PNR), actualizate anual, statele membre UE conturează măsuri prin care sunt transpuse la nivel național obiectivele strategiei.

Informaţii suplimentare:Stadiul îndeplinirii principalelor criterii tehnice de acces în programul Visa Waiver (VWP)I. Securitatea documentelor de călătorie1. Începând cu 18 ianuarie 2010, sistemul de eliberare a paşapoartelor electronice (biometrice) a devenit funcţional la nivelul întregii ţări.2. Toate documentele de călătorie emise de statul român răspund, de asemenea, unor standarde de securitate ridicate.3. Este operaţional un mecanism de transmiterea către Interpol, în termen de 24 de ore, a informaţiilor legate de paşapoartele pierdute sau furate.II. Controlul la frontierăAu fost adoptate numeroase acte normative în vederea combaterii eficiente a activităţilor infracţionale transfrontaliere: – HG 324/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Controlul la Frontieră pentru perioada 2007-2010, conţinând măsuri de gestionare coerentă şi eficientă a frontierei de stat a României – HG 1122/2007, de aprobare a Strategiei Naţionale privind Migraţia (2007-2010), conţinând măsuri de control al migraţiei, prevenirea şi combaterea migraţiei ilegale, acordarea de azil şi integrarea socială a străinilor – HG 1654/2006, de aprobare a Strategiei naţionale de combatere a traficului ilegal de persoane (2006-2010)III. Aspecte legate de imigraţie1. Implementarea la nivel naţional a formatului unic de permis de reşedinţă pe teritoriul României pentru cetăţenii statelor terţe, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE 1030/20022. Transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor acquis-ului comunitar în domeniul aziluluiIV. Acorduri de cooperare în domenii relevante semnate sau în curs de negociere cu partea americană1. Acordul între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative din România şi Departamentul Energiei al SUA privind cooperarea în prevenirea traficului ilicit cu materiale nucleare sau radioactive, semnat la Bucureşti, la 15 septembrie 20082. Declaraţia între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) din România şi Departamentul Securităţii Interne din SUA privind principiile de cooperare în vederea întăririi măsurilor bilaterale de securitate pentru călătoriile internaţionale şi cerinţele Programului Visa Waiver, semnată la Washington, la 3 noiembrie 20083. Sunt în curs de finalizare negocierile cu partea americană cu privire la Memorandumul de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind activitatea ofiţerilor de securitate de pe aeronave (air marshals).

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com