Autoritatea de Supraveghere Financiara pune SSIF Harinvest pe butuci!

16 decembrie 2013 20:270 comments

COMUNICAT DE PRESĂ

ASF a decis retragerea autorizației de funcționare pentru SSIF Harinvest
În ședinta de Consiliu din data de 16 decembrie 2013, Autoritatea de Supraveghere Financiară a
* retragerea autorizației de funcționare pentru SSIF Harinvest;
* amendarea societății cu 5% din cifra de afaceri realizată în anul 2012 (338.500 de lei);
inițierea demersurilor pentru modificarea prevederilor Legii 297/2004 sub aspectul calificării
unor fapte care sunt considerate în prezent practică frauduloasă (contravenții) drept
* demararea unei analize interne pentru evaluarea modului în care a funcționat
supravegherea sectorului de instrumente și investiții financiare în cazul Harinvest.
Reamintim că ASF a sesizat deja PICCJ – DIICOT cu privire la situația SSIF Harinvest.
În privința deciziei de retragere a autorizației de funcționare pentru SSIF Harinvest, în termen de cel
mult 15 zile, societatea are şi următoarele obligații:
* să numească o persoană responsabilă pentru gestionarea arhivei societății după retragerea
* să transfere toate instrumentele financiare aparținând clienților și aflate în custodia societății în
conformitate cu dispozițiile exprese ale deținătorilor.
Autoritatatea de Supraveghere Financiară a mai decis următoarele sancțiuni:
* retragerea autorizației de conducător și interzicerea pentru o perioadă de 5 ani a dreptului de
a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune
autorizarea în condițiile Legii 297/2004 pentru Maria Florica Boghițoi – conducător în cadrul SSIF
Harinvest SA și amendă în cuantum de 50.000 de lei.
* retragerea autorizației de agent de servicii de investiții financiare și interzicerea pentru o perioadă
de 5 ani a dreptului de a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu
pentru care se impune autorizarea în condițiile Legii 297/2004 pentru Maria Voinea – agent de
servicii de investiții financiare în cadrul SSIF Harinvest și amendă în cuantum de 100.000 de lei.
* retragerea autorizației de conducător și interzicerea pentru o perioadă de 3 ani a dreptului de
a ocupa o funcție, de a desfășura o activitate sau de a presta un serviciu pentru care se impune
autorizarea în condițiile Legii 297/2004 pentru Carmen Cecilia Pîrvuceanu – conducător în cadrul
Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, Bucureşti, cod 050092
Tel: 021.659.64.64; Fax: 021.659.64.14
SSIF Harinvest și amendă în cuantum de 30.000 de lei.
* amendă în cuantum de 10.000 de lei pentru Ana Maria Belu – conducător în cadrul SSIF
Pentru că membrii Consiliului de Administrație al SSIF Harinvest nu au asigurat o administrare
prudentă a societății, nu au evaluat și verificat periodic eficacitatea politicilor, măsurilor și procedurilor
în vigoare și nu și-au îndeplinit obligația supravegherii conducătorilor, Autoritatea de Supraveghere
* cu amendă în cuantum de 30.000 de lei pe fiecare membru al Consiliului de Administrație al SSIF
Harinvest (Lungu Veronel, Antonescu Ion, Ilie Mihail).
ASF sesizează Camera Auditorilor Financiari din România cu privire la activitatea auditorului intern al
societății (având în vedere declarațiile de certificare a situațiilor lunare transmise CNVM/ASF).
ASF solicită BVB și Depozitarului Central modificarea regulamentelor proprii în ceea ce privește
necesitatea reglementării distincte a procedurilor de sell-out (vânzare forțată) sub aspectul
documentelor justificative necesare anterior realizării acestor operațiuni și sub alte aspecte.
Totodată, Autoritatea de Supraveghere Financiară a inițiat demersuri pentru modificarea
prevederilor Legii 297/2004 sub aspectul calificării unor fapte care sunt considerate în prezent
practică frauduloasă (contravenții) drept infracțiuni.
ASF a demarat, de asemenea, o analiză internă pentru evaluarea modului în care a funcționat
supravegherea în cadrul sectorului de instrumente și investiții financiare în cazul Harinvest.
Cazul Harinvest validează suplimentar un demers intern al ASF demarat după înființarea
Autorității, de a evalua activitatea de conformare în întregul sistem al pieței de capital.
QuotesEvaluarea privește operatorii de piață, alte instituții ale pieței de capital şi ASF.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com