Comunicat de presă

4 mai 2023 05:280 comments

”PNRR : Fonduri pentru România modernă și reformată!”

            Comuna Șona, județul Alba anunță semnarea contractului de finanțare nr.6194/17.01.2023 pentru proiectul : REABILITARE CĂMIN CULTURAL ȘONA, cod proiect : C10-I3-363

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni, în perioada 17.01.2023 și 17.01.2025.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea fondului educațional construit pentru instituțiile publice din comuna Șona, județul Alba, printr-o abordare integrată a eficienței energetice în clădirile publice din Comuna Șona, județul Alba.

Obiectivul proiectului: acordarea finanțării de către MDLPA pentru implementarea Proiectului nr.C10-I3-363, intitulat  ”REABILITARE CĂMIN CULTURAL ȘONA”, care vizează reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate din Comuna Șona, Județul Alba.

Proiectul este gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și reziliență al României,  Componenta 10 – Fondul Local, I3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale, Titlu apel : PNRR/2022/C10/I3, Runda 1.

Valoarea totală a proiectului este de 1.201.126,99 lei , valoarea maximă a finanțării nerambursabile a Proiectului este de  1.201.126,99 lei, valoarea eligibilă din PNRR este de 1.009.350,41 lei,  TVA aferentă cheltuielilor eligibile din PNRR este de 191.776,58 lei. Cheltuielile neeligibile necesare implementării proiectului vor fi asigurate de UAT Comuna Șona, județul Alba.

            e-mail :sona@ab.e-adm.ro

telefon : 0258884080

                                                                                                                        Primar ,

                                                                                                                        Mărginean Teodor-Florin

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și reziliență al României

”Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană –UrmătoareaGenerațieUE”.

      https://mfe.gov.ro/pnrr/                                                                                                        https://www.facebook.com/PNRROficial/

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com