Cursuri de calificare profesională pentru deţinuţii din Penitenciarul Aiud

29 aprilie 2013 08:391 comment

penitenciar cursuri 2Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia organizează în această perioadă cursuri de calificare profesională pentru deţinuţii din Penitenciarul Aiud. Cursurile sunt acreditate CNFPA şi la ele participă 30 de persoane private de libertate încarcerate în Penitenciarul Aiud. Cursurile organizate sunt pentru Operator introducere, prelucrare şi validare date şi durează 6 luni şi pentru lucrător finisor în construcţii cu o durată de 3 luni. Deţinuţii vor participa şi la activităţi de consiliere socială şi psihologică în vederea pregătirii pentru liberare.
Cele două cursuri sunt incluse în proiectul „Tranziţie spre libertate prin Centre Regionale de Incluziune Socială”, implementat de Centrul Român pentru Educaţie şi Dezvoltare Umană în parteneriat cu Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia, ARPEGE – Action Reparatice, Prestation et Guidance Educative – Belgia, Asociaţia KELSEN – România, Penitenciarul Galaţi, Penitenciarul Ploieşti, Organizaţia High:Five – Danemarca, Fundaţia de Îngrijiri Comunitare. Proiectul vizează Creşterea şanselor de inserţie în comunitate şi pe piaţa muncii a 4000 de deţinuţi din regiunile Sud Muntenia, Bucureşti, Sud-Est, Centru, Nord-Vest. În cadrul proiectului sunt prevăzute cursuri de calificare CNFPA pentru deţinuţii din Penitenciarele Aiud şi Târgu Mureş. Aceştia vor fi informaţi cu privire la găsirea unui loc de muncă, minorii şi tinerii vor urma programul de conştientizare al efectelor delictelor asupra victimelor – Recto Verso, vor fi asistaţi în realizarea unui plan de reinserţie socială şi vor fi consiliaţi social şi psihologic în vederea pregătirii pentru liberare.

Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia a înfiinţat în cadrul proiectului „Tranziţia spre libertate prin centre regionale de incluziune socială” Centrul Regional de Incluziune Socială Alba care are ca scop consilierea în vederea reintegrării în comunitate şi familie, a unui număr de 200 de foşti deţinuţi. Aceştia pot beneficia de următoarele servicii: consiliere psihologică şi socială, asistare în vederea integrării familiale, sociale, în special a integrării pe piaţa muncii prin organizarea unor burse a locurilor de muncă, asistarea beneficiarilor în vederea angajării sau calificării într-o meserie, oferirea sprijinului pentru inserţia în comunitate şi familie, precum şi oferirea sprijinului pentru găsirea unei locuinţe.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com