Evoluţia preţurilor de consum, în luna noiembrie 2019

12 decembrie 2019 09:488 comments

 

  • Preţurile de consum în luna noiembrie 2019 comparativ cu luna noiembrie 2018 au crescut cu 3,8%. Rata anuală calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) este 3,7%.
  • Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (decembrie 2018 – noiembrie 2019) faţă de precedentele 12 luni (decembrie 2017 – noiembrie 2018), calculată pe baza IPC, este 3,8%. Determinată pe baza IAPC, rata medie este 3,8%.

 

      Grafic: Modificarea anuală a preţurilor de consum (%)

 

     

     Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

 

 

 

 

 

 

Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata medie lunară a inflaţiei

– procente –

  Noiembrie 2019

faţă de:

Rata medie lunară a inflaţiei,

în perioada 1 I – 30 XI

Octombrie

2019

Decembrie

2018

Noiembrie

2018

 

2019

 

2018

Mărfuri alimentare 100,43 104,20 104,90 0,4 0,2
Mărfuri nealimentare 100,12 103,02 102,83 0,3 0,4
Servicii 100,15 104,04 104,19 0,4 0,2
TOTAL 100,23 103,60 103,77 0,3 0,3

 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.

 

 

     Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente

    

                                                                                                                                                        – luna anterioară = 100 –                                                           

  Noiembrie 2019

%

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,24
Total IPC exclusiv combustibili 100,21
Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate 100,29
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate* 100,31
Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt reglementate*, băuturi şi tutun 100,35
TOTAL    100,23

 

*) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi curier, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală.

**) Pentru a răspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei, începând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale.

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

 

 

Informaţii suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna noiembrie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii sunt prezentaţi în anexă. Datele prezentate în anexă (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage.

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin Statistic de Preţuri nr.11/2019.

Următorul comunicat de presă referitor la preţurile de consum va apărea la data de 14 ianuarie 2020.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presă-view

 

Direcţia de comunicare

e-mail: biroupresa@insse.ro

Tel: +4021 3181869                                                          

 

 

 

 

 

 

 

ANEXĂ

 

INDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA NOIEMBRIE 2019

LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII

 

 

 

Coeficient de ponderare

Denumirea mărfurilor/serviciilor Noiembrie 2019

faţă de:

Octombrie

 2019

%

Decembrie

2018

%

10000 TOTAL 100,23 103,60
3187 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,43 104,20
544 Produse de morărit şi panificaţie 100,24 103,39
33 – Produse de morărit 100,22 104,48
18   – Făină 100,35 105,18
15   – Mălai 100,07 103,63
429 – Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 100,25 103,32
356   – Pâine 100,24 103,39
14   – Produse de franzelărie 100,33 103,42
33   – Specialităţi de panificaţie 100,31 102,95
308 Legume şi conserve de legume 99,60 102,00
22 – Fasole boabe şi alte leguminoase 101,68 101,66
49 – Cartofi 100,74 120,68
173 – Alte legume şi conserve de legume   99,53   96,68
221 Fructe şi conserve din fructe   99,92 115,93
113 – Fructe proaspete 104,33 114,63
99 – Citrice şi alte fructe meridionale   95,04 118,96
9 – Conserve din fructe 100,17 102,29
87 Ulei, slănină, grăsimi 100,26 101,57
73 – Ulei comestibil 100,26 100,93
12 – Margarină 100,29 102,77
775 Carne, preparate şi conserve din carne 101,19 105,76
75 – Carne de bovine 100,25 103,95
220 – Carne de porcine 102,34 108,24
183 – Carne de pasăre 100,42 103,44
244 – Preparate din carne 101,17 105,83
15 – Conserve din carne 100,57 104,52
125 Peşte şi conserve din peşte 100,59 103,55
90 – Peşte proaspăt 100,68 103,70
12 – Conserve şi alte produse din peşte 100,33 103,16
499 Lapte şi produse lactate 100,42 102,86
223 – Lapte – total 100,33 102,39
158   – Lapte de vacă 100,31 102,10
122 – Brânză – total 100,50 103,52
73   – Brânză de vacă (telemea) 100,39 103,62
47   – Brânză de oaie (telemea) 100,67 103,35
27 – Unt 100,28 103,15
59 Ouă 101,83   98,92
147 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 100,15 102,44
38 – Zahăr 100,32 102,87
24 – Miere de albine 100,17 102,03
94 Cacao şi cafea 100,10 101,09
81 – Cafea 100,09 101,02
129 Băuturi alcoolice 100,13 101,91
32 – Vin 100,03 101,28
22 – Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,35 102,59
73 – Bere 100,11 101,98
199 Alte produse alimentare 100,14 103,58
4791 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 100,12 103,02
473 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,19 102,51
8 – Ţesături 100,14 101,84
326 – Confecţii 100,20 102,60
102 – Tricotaje 100,17 102,37
18 – Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,17 102,01
343 Încălţăminte 100,32 103,12
229 – Încălţăminte din piele 100,38 102,98
302 Produse de uz casnic, mobilă   99,89 101,70
61 – Mobilă 100,07 101,77
31 – Frigidere şi congelatoare   99,47 101,40
23 – Maşini de spălat   99,49 101,45
8 – Maşini de aragaz, butelii   99,78 101,78
45 – Articole de menaj 100,08 101,87
247 Articole chimice 100,12 101,34
9 – Lacuri şi vopsele 100,10 101,29
160 – Detergenţi 100,16 101,17
2 – Săpun de rufe 100,30 102,56
300 Produse cultural-sportive 100,04 102,33
83 – Cărţi, ziare, reviste 100,02 104,07
122 – Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive   99,95 101,12
95 – Autoturisme şi piese de schimb 100,17 102,34
657 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,18 102,12
248 – Articole de igienă, cosmetice 100,21 101,88
409 – Articole medicale 100,17 102,26
311   – Medicamente 100,17 102,46
843 Combustibili 100,39 105,62
650 Tutun, ţigări 100,00 107,65
909 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală   99,87   99,26
512 – Energie electrică 100,00 101,71
321 – Gaze 100,00   95,07
76 – Energie termică    98,45 101,70
67 Alte mărfuri nealimentare 100,13 102,47
2022 TOTAL SERVICII 100,15 104,04
27 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 100,38 102,78
101 Chirie 100,31 101,84
263 Apă, canal, salubritate   99,53 106,22
149 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,11 103,23
15 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,13 104,08
158 Îngrijire medicală 100,37 103,41
97 Igienă şi cosmetică 100,26 104,00
84 Transport urban 100,02 100,64
88 Transport interurban (alte feluri de transport)   99,60   99,74
5 – C.F.R. 100,00 100,34
12 – Rutier 100,04 102,91
51 – Auto – abonamente 100,01 101,77
6 – Aerian   94,14   76,90
579 Poştă şi telecomunicaţii 100,18 105,14
4 – Servicii poştale 100,00 105,71
369 – Telefon 100,26 106,18
206 – Abonament televiziune 100,03 103,28
171 Restaurante, cafenele, cantine 100,23 103,32
81 Alte servicii cu caracter industrial 100,10 102,89
209 Alte servicii 100,86 104,86
63 – Plata cazării în unităţi hoteliere 100,20 103,39

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com