Noi măsuri economice ale Guvernului USL

7 iunie 2013 13:320 comments

simion 358Guvernul USL ia noi măsuri de redresare economică și de stimulare a implementării proiectelor cu finanțare europeană. În acest sens, a fost adoptată OUG 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.
Actul normativ are în vedere câteva aspecte:
– Modificarea prevederilor care reglementează penalităţile de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;
– Modificarea procedurii de aprobare a eşalonării la plată a obligaţiilor bugetare.
Tot cu această ocazie, legiuitorul adoptă o procedură aplicabilă numai operatorilor economici care au semnate contracte finanţate din fonduri europene.
Penalitățile de întârziere
Începând cu 01.07.2013, procentul penalităţilor de întârziere pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere (Art. I, pct. 2). Un fapt important este acela că se abrogă penalitatea fixă de 5% şi 15% pentru întârzieri mai mari de 30 zile sau 90 zile de la scadenţă. Penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor, care rămân în procent de 0,04%, conform art. 120 alin. (7) din Codul de procedura fiscală.
Procedura de eșalonare
Un element important este acela că din punctul de vedere al eşalonării la plată, se extinde posibilitatea eşalonării obligaţiilor bugetare ce rezultă în urma controalelor de specialitate, chiar în situaţia existenţei unei eşalonări aprobate anterior (Art. III). Până acum, dacă în urma unui control existau diferenţe ca urmare a controlului, eşalonarea nu mai era aplicabilă.
Reglementări privind firmele care derulează proiecte finanțate din fonduri publice
Conform Art. IV, pct. (1), firmele sau organizațiile care au de încasat creanţe exigibile, certe şi lichide de la autorităţi cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în baza contractelor de finanțare încheiate cu acestea, pot solicita amânarea la plată a sumelor datorate către bugetul de stat. La pct. (2) se prevede că amânarea la plată se poate acorda în limita sumei de încasat de la autorităţile competente ce gestionează fondurile europene. Pentru acest fapt se necesită obţinerea unui document de la autoritatea contractantă, iar acest document este valabil 20 de zile de la eliberare – art. IV, pct. (4). Ca noutate observăm o procedură de anulare a datoriilor accesorii reciproce, dobânzi şi penalităţi. Astfel, operatorul economic poate realiza o notificare prin care renunţă la dobânzile şi penalităţile de întârziere datorate de către autoritatea contractantă şi poate beneficia de scutirea la plată pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente sumelor neplătite la buget, pentru creanţele neîncasate de la autorităţile contractante – art. V, pct. (12).
Prevederile OUG 50 / 2013 sunt foarte importante pentru toate firmele sau organizațiile care implementează proiecte susținute prin fonduri europene, un număr important de firme din județul Alba fiind în această situație și putând să beneficieze în viitor de prevederile acestui act normativ.

Prof. Adrian SIMION,
Purtător de cuvânt – PNL Alba Iulia

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com