22 de milioane de euro, investiţi în micile afaceri din Regiunea Centru

4 iunie 2012 13:320 comments

Contractarea a patru noi cereri de finanţare nerambursabilă pentru patru microîntreprinderi a ridicat numărul total al microîntreprinderilor din Regiunea Centru ce au primit finanţare nerambursabilă, la 201. Până în sfârşitul lunii mai 2012, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a contractat 22,05 milioane euro fonduri nerambursabile Regio pentru dezvoltarea microîntreprinderilor din cele şase judeţe ale Regiunii Centru. Fondurile sunt alocate din bugetul aferent domeniului major de intervenţie 4.3 – Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor, din cadrul Programului Operaţional Regional.
Aceste fonduri sunt destinate lucrărilor de modernizare, reabilitare, construcţie sau dotare pensiuni turistice, clinici şi cabinete medicale, centre de fitness, baze sportive ş.a. Bugetul alocat acestui domeniu pe perioada 2007-2013, la nivelul Regiunii Centru, este de 24,39 milioane euro. Pe parcursul celor două sesiuni de depunere de proiecte lansate la nivel regional, în anul 2008 şi în anul 2009, au fost depuse pe acest domeniu un număr de 668 proiecte ce au solicitat spre finanţare nerambursabilă suma de 73,25 milioane euro. Din totalul celor 201 de proiecte contractate pe acest domeniu, un număr de 96 de microîntreprinderi şi-au finalizat proiectele, iar o parte din microîntreprinderi şi-au continuat procesul de modernizare, depunând noi cereri de finanţare pentru dotarea cu echipamente sau extinderea sediilor şi a activităţilor.
„Prin proiectele contractate şi cele ce se află în diferite etape de evaluare sau în precontractare se solicită aproape 30 milioane euro. Pentru Regiunea Centru, prin finanţarea microîntreprinderilor, vom obţine peste 700 locuri de muncă, în firme stabile ce fac faţă provocărilor economice şi vor susţine creşterea nivelului de dezvoltare al regiunii”, a declarat domnul Simion Creţu, director general ADR Centru.
l Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com