25 mai, termenul limită de depunere a declaraţiilor de venit pentru anul 2011

23 mai 2012 15:130 comments

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Alba reaminteşte contribuabililor că data de 25 mai 2012 reprezintă termenul limită de depunere a declaraţiilor aferente veniturilor realizate în anul 2011, respectiv:
“Declaraţie privind veniturile realizate din România”- formular 200;
“Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate ” – formular 201.
Contribuabilii care în anul 2011 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor îşi pot exprima opţiunea privind destinaţia unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, unităţilor de cult, precum şi pentru acordarea de burse private, conform legii, prin completarea şi depunerea formularului 230 – “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”. Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com