834 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională

8 august 2012 16:430 comments

Numărul persoanelor intrate la serviciile de mediere a locurilor de muncă vacante în iulie, prin AJOFM Alba, a fost de 1.752. În urma acordării acestor servicii, s-a reuşit plasarea în muncă a 214 persoane, dintre care: 145 persoane în locuri de muncă pe perioada nedeterminată, 69 persoane în locuri de muncă pe perioadă determinată.
Încadrarea şomerilor după prima mediere a muncii a fost de 85 de persoane.
În perioada 1 – 31 iulie, 834 persoane au beneficiat de servicii de informare şi consiliere profesională.
Serviciile de informare şi consiliere profesională au fost acordate gratuit, iar monitorizarea acestora s-a efectuat pe:
a) categorii de vârstă: 94 persoane sub 25 de ani; 169 persoane între 25 – 34 ani; 273 persoane între 35 – 45 ani; 298 persoane peste 45 ani;
b) studii: 146 cu şcoală generală incompletă; 242 absolvenţi de şcoală generală; 161 absolvenţi de şcoli profesionale; 36 absolvenţi de şcoli de arte şi meserii; 171 absolvenţi de liceu; 7 absolvenţi ai şcolilor postliceale şi 71 absolvenţi de studii superioare.
Serviciile de consiliere şi orientare profesională au avut ca rezultat încadrarea în muncă a 18 persoane.
Una dintre măsurile de prevenire a şomajului şi stimularea ocupării tinerilor absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ este subvenţionarea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a acestei categorii de persoane, subvenţionare care se acordă diferenţiat, în funcţie de nivelul studiilor absolvite de cel angajat. Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea şi consilierea privind cariera tinerilor din anii terminali de studii a făcut posibilă angajarea a 23 absolvenţi, din care 18 prin subvenţionarea locurilor de muncă.
Din cei 23 absolvenţi încadraţi, cinci au beneficiat de prima de încadrare de 500 de lei.

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilităţii forţei de muncă

În iulie au beneficiat de aceste stimulente financiare 9 persoane, şi anume, două s-au încadrat într-o localitate la o distanţă mai mare de 50 de km faţă de domiciliul stabil (aceste persoane au primit o primă de încadrare în suma de 1.000 lei), iar 7 persoane s-au încadrat în altă localitate cu schimbarea definitivă a domiciliului (aceste persoane au primit o primă de instalare de 3.500 lei).
Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut un efect mai mare asupra categoriei de vârstă cuprinsă între 35 şi 45 ani.
În scopul prevenirii şomajului de lungă durată şi a stimulării şomerilor de a se încadra în muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au acordat alocaţii pentru 34 şomeri, din care 17 sunt femei.
Încadrarea în muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani, şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale sau şomeri care mai au 3 ani până la vârsta de pensionare, constituie una din problemele stringente ale pieţei forţei de muncă. În iulie au fost încadraţi în muncă, din această categorie, 84 şomeri.
Prin aplicarea setului de măsuri active prevăzute pentru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu handicap, a serviciilor personalizate pentru acest grup ţintă s-a reuşit încadrarea în muncă a unei persoane fără subvenţionarea locului de muncă.

Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com