84 de cauze soluţionate/procuror la DNA Alba Iulia în 2011

12 martie 2012 17:120 comments

Serviciul teritorial Alba Iulia a desfăşurat în 2011 activitatea în parametrii asemănători anului 2010, care se observă la majoritatea indicatorilor statistici, după cum se precizează în bilanţul activităţii pe anul 2011, publicat recent de Direcţia Naţională Anticorupţie.
În 2011, s-a înregistrat creşterea cu 8,84% a numărului cauzelor de soluţionat (283 faţă de 260 în anul 2010), dar şi cu 13,51% al celor soluţionate (252 faţă de 222 în anul 2010). Activitatea a fost desfăşurată cu toate cele 4 posturi de procuror ocupate, din care 1 procuror a realizat exclusiv activitate judiciară. Volumul mediu a fost de circa 84 cauze soluţionate/procuror şi de circa 10 cauze rămase în lucru/procuror.
“În concluzie, activitatea a fost bună, înregistrând creşterea numărului cauzelor de soluţionat, al celor soluţionate, inclusiv al soluţiilor pe fond dispuse, şi corelativ, scăderea numărului cauzelor nesoluţionate. Se recomandă, la fel ca şi în anul precedent, o analiză mai atentă a gradului de pericol social al faptelor investigate, cu raportare la practica instanţelor judecătoreşti din raza de competenţă a Curţii de Apel Alba Iulia, dar şi identificarea modalităţilor prin care acestea îşi pot schimba optica, văzând practica judiciară în materia fraudării fondurilor europene a celorlalte instanţe”, se spune în raportul de bilanţ.

Cifre

Au fost emise 12 rechizitorii privind 38 inculpaţi din care 7 arestaţi preventiv, şi anume 2 arestaţi în lipsă şi 5 arestaţi în cursul urmăririi şi trimişi în judecată în stare de libertate. Comparativ, în anul 2010 au fost emise 13 rechizitorii privind 44 de inculpaţi, din care 11 arestaţi preventiv.
Din cele 12 rechizitorii, un număr de 2 au avut ca obiect infracţiuni de corupţie, 3 au privit infracţiuni asimilate corupţiei, 2 au avut ca obiect infracţiuni contra intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (reţinându-se un prejudiciu total de 278.593,92 lei) şi 5 rechizitorii au avut ca obiect infracţiunea de înşelăciune. Prin cele 12 rechizitorii s-a reţinut un prejudiciu total în sumă de 23.882.574 lei şi 2.000 euro.
Prin prisma calităţii persoanelor trimise în judecată, între cei 38 inculpaţi sunt: 1 avocat-decan al baroului (trimis în judecată în 2 dosare), 1 primar municipiu, 1 viceprimar municipiu şi alţi 2 funcţionari publici (toţi trimişi în judecată în 2 dosare), 2 ofiţeri de poliţie, 1 director al D.G.F.P., 1 notar şi 6 administratori de societăţi comerciale.
Operativitatea a fost bună, din cele 252 cauze soluţionate, în 13 cauze a fost depăşit termenul de 1 an de la prima sesizare (9 cauze în anul 2010), iar în 4 cauze termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale (3 cauze în anul 2010). De asemenea, din cele 31 cauze nesoluţionate, în 5 cauze este depăşit termenul de 1 an de la prima sesizare (5 în anul 2010) şi în 6 cauze este depăşit termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale (4 în anul 2010).
Referitor la calitatea actelor de urmărire penală, se constată că s-au dispus 3 infirmări ale soluţiilor de către procurorul şef al serviciului teritorial (similar anului 2010) şi 2 redeschideri ale urmăririi penale de către procurorul ierarhic (1 redeschidere de către instanţa de judecată în anul 2010).
Din totalul de 5 infirmări şi redeschideri, a rămas nefinalizată 1 cauză (redeschiderea urmăririi penale), iar soluţia adoptată ulterior a fost aceeaşi în 3 cauze şi diferită în 1 situaţie, când s-a dispus conexarea cu altă cauză şi a fost emis rechizitoriu.
Au fost adresate instanţei, în cursul anului 2011, un număr de 14 plângeri împotriva soluţiilor de netrimitere în judecată dispuse de procuror şi au fost soluţionate un număr de 12 astfel de plângeri, din care 10 au fost respinse şi în 2 instanţa a admis plângerea împotriva soluţiei procurorului numai sub aspectul schimbării temeiului acesteia. Nu s-a dispus restituirea cauzei la procuror prin hotărâre definitivă.
Prin 5 hotărâri definitive au fost achitaţi 3 inculpaţi, faţă de alţi 7 inculpaţi, trimişi în judecată pentru infracţiuni contra intereselor financiare ale U.E., s-au aplicat dispoziţiile art.18¹ C.pen., în contextul unei practici judiciare conturate, în special, la nivelul instanţei de recurs (Curtea de Apel Alba Iulia), de a considera infracţiunile din această categorie ca având o gravitate redusă, în contradicţie cu practica unitară a celorlalte instanţe din ţară care au pronunţat condamnări la pedepse cu închisoarea pentru fapte similare, inclusiv prin hotărâri rămase definitive în anul 2011.
Prin 11 hotărâri definitive s-a dispus condamnarea a 18 inculpaţi trimişi în judecată prin rechizitoriile întocmite de acest serviciu teritorial.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com