Accelerarea absorbţiei fondurilor nerambursabile, prioritate pentru ADR Centru

29 martie 2012 15:300 comments

Municipiul Târgu Mureş a fost miercuri, 28 martie, gazda întâlnirii de lucru a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale, pentru analizarea stadiului implementării Programului Operaţional Regional în Regiunea Centru. La evenimentul derulat în Sala mare de Şedinţe a Consiliului Judeţean Mureş au participat şi membrii Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) Centru. Manifestarea a fost condusă de către Edita Emoke Lokodi, în calitate de preşedinte al CDR Centru, Martin Bottesch, vicepreşedinte CDR Centru şi Simion Creţu, director general ADR Centru.
Situaţia implementării Programului Operaţional Regional la nivelul regiunii noastre a fost dezbătută în contextul discuţiilor referitoare la Raportul de activitate al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Centru pentru anul 2011. Pe parcursul lucrărilor, au fost aprobate, prin hotărâri ale CDR Centru, Raportul de activitate al Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare (CRESC) Centru pe anul 2011 şi modificarea componenţei acestui Comitet Regional. CRESC este organismul consultativ în cadrul căruia sunt discutate şi analizate priorităţile de investiţii publice la nivel regional, cu finanţare din fonduri comunitare sau bugete locale, în vederea atingerii obiectivelor strategiei de dezvoltare a regiunii.
Ţinând cont de rezultatele programului REGIO în regiunea noastră, dar şi de informarea privind corelarea proiectelor finanţate sau finanţabile din surse publice europene în regiune, au fost dezbătute aspecte privind Planul de acţiune privind planificarea şi programarea pentru perioada 2014-2020 la nivelul Regiunii Centru şi modalitatea de pregătire a portofoliului de proiecte regionale, necesar pentru accesarea fondurilor disponibile în noua perioadă de programare.
În cadrul acestei întâlniri de lucru au fost prezentate concluziile proiectului “Evaluarea capacităţii administrative a regiunilor în domeniul dezvoltării regionale”, proiect finanţat prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007-2013 – Axa prioritară 6 Asistenţă Tehnică, care s-a derulat în perioada 8 martie – 7 decembrie 2011. Obiectivul general al acestei evaluări a fost de a asigura programarea şi absorbţia eficientă a fondurilor europene destinate dezvoltării regionale în perioada de programare post-2013. De asemenea, participanţii au discutat şi despre stadiul implementării proiectului „Creşterea capacităţii personalului din administraţia publică locală şi judeţeană de a furniza servicii publice de calitate şi de a contribui la dezvoltarea durabilă a Regiunii Centru” finanţat prin PO DCA.
„Toţi participanţii au apreciat preocuparea noastră privind implementarea cu succes a proiectelor finanţate de Uniunea Europeană şi consumarea transparentă şi eficientă a fondurilor nerambursabile. Numărul de proiecte contractate în cadrul Programului Operaţional Regional a ajuns acum la 318, prin care se solicită peste 370 milioane euro. Până la sfârşitul acestui an preconizăm finalizarea procesului de contractare, pentru dezvoltarea socio-economică a întregii regiuni. De la jumătatea anului trecut întâlnirile noastre urmăresc realizarea concretă a proiectelor, achiziţiile şi lucrările specificate în cererile de finanţare ale beneficiarilor. Am plătit deja acestora peste 110 milioane euro, în urma procesării cererilor de rambursare, dar şi peste 55 milioane euro prin cereri de prefinanţare. Practic, gradul de absorbţie al fondurilor alocate prin acest program a trecut de 26% şi, până la sfârşitul anului, va ajunge la circa 40%.”, a declarat, la încheierea lucrărilor, Simion Creţu, director general ADR Centru.

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com