ADR invită firmele să organizeze stagii pentru studenţi

2 aprilie 2012 14:520 comments

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru implementează, în calitate de partener, proiectul ˝Practica – primul pas pentru cariera ta!˝, ce vizează facilitarea inserţiei pe piaţa muncii a 600 de studenţi aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă din regiunile Bucureşti-Ilfov, Nord-Vest şi Centru, prin participarea la stagii de practică, consiliere şi orientare profesională. Pe parcursul anului 2011, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat întâlniri de informare cu angajatorii din Regiunea Centru şi a reuşit să faciliteze, în colaborare cu Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, desfăşurarea a aproximativ 100 de stagii de practică pentru studenţi, în firmele din regiune.
Proiectul ”Practica – Primul pas pentru cariera ta” este finanţat din Fondul Social European în cadrul POSDRU, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”. (S.P.)

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com