AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDROG A CÂŞTIGAT UN IMPORTANT PROIECT ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI PROIECTULUI.

21 mai 2012 08:020 comments

În urma reorganizării Agenţiei Naţionale Antidrog în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, au fost întreprinse demersuri specifice în vederea contractării Proiectului „Crearea şi dezvoltarea unei reţele de manangement a proiectelor cu specific antidrog”, cod SMIS 1212, care a fost depus spre finanţare prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative.
În acest sens, Agenţia Naţională Antidrog (A.N.A.) a primit acceptul de finanţare a proiectului şi, ulterior, s-a semnat contractul de finanţare.

Bugetul total al proiectului este de 5.660.141,00 lei (1.316.311 Euro), iar contribuţia financiară a Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţională Antidrog, este de 849.021,15 lei (197.446 Euro).

Proiectul „Crearea şi dezvoltarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog”, care se va desfăşura pe o perioadă de 12 luni, are ca scop îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale a Agenţiei Naţionale Antidrog, la nivel central şi teritorial (CPECA) şi ale instituţiilor şi organizaţiilor partenere implicate în lupta împotriva drogurilor în vederea susţinerii implementării politicii antidrog în România, prin crearea şi operaţionalizarea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog.
Cursurile de formare profesională de „manager de proiect”, organizate în cadrul proiectului, vor fi destinate unui număr de 230 de persoane din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, instituţii publice si organizaţii partenere. Totodată, sistemul informatic ce va fi realizat în cadrul proiectului va permite asigurarea unui management eficient al utilizării fondurilor externe nerambursabile, care vor fi accesate ulterior, în scopul promovării dezvoltării economice şi sociale şi va constitui un aport semnificativ la instrumentele de fundamentare a următoarelor linii directoare ale politicii antidrog în România.

Rezultatele principale aşteptate ale proiectului sunt:
constituirea unei reţele de management a proiectelor cu specific antidrog operaţională la nivel naţional;
230 de persoane specializate ca „manageri de proiect” şi capabile să contribuie la creşterea gradului de absorbţie a fondurilor de dezvoltare;
o aplicaţie informatică de management a proiectelor cu specific antidrog în toată ţara;
 echipamente IT pentru funcţionarea aplicaţiei.

După finalizarea proiectului, Agenţia Naţională Antidrog va asigura sustenabilitatea acestuia, astfel:
va susţine şi consolida rezultatele obţinute în urma implementării proiectului, prin organizarea permanentă de grupuri de lucru, la care vor participa factorii implicaţi în implementarea politicilor antidrog la nivel local şi central, reprezentaţi de managerii de proiect pregătiţi;
va asigura, prin managerii de proiect formaţi, resursele necesare implementării politicilor publice din domeniul drogurilor, prin identificarea de fonduri, precum şi prin elaborarea de proiecte şi aplicarea acestora în vederea obţinerii de finanţări nerambursabile;
va continua, prin personalul pregătit, activitatea în domeniul managementului de proiect.
Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com