Amenzi în valoare de 95.300 de lei aplicate de inspectorii ITM Alba

3 aprilie 2012 15:050 comments

Inspectorii din cadrul ITM Alba au verificat în perioada 26-30 martie, un număr de 45 de unităţi cu un număr de 1.111 salariaţi, din care 393 de femei. În urma controalelor, inspectorii de muncă au constatat 216 deficienţe, cu tot atâtea măsuri dispuse.
În domeniul relaţiilor de muncă au fost depistate cinci persoane în lucru fără forme legale de angajare, de la două societăţi din judeţul Alba. În urma controalelor, au fost aplicate 139 de amenzi, din care: 8 amenzi – în cuantum de 82.300 lei, din care: 50.000 lei pentru muncă nedeclarată iar restul pentru alte nereguli şi 131 avertismente.
Principalele deficienţe stabilite în controale: primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă; nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului; contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului; nu au fost aduse la îndeplinire măsurile obligatorii dispuse în controalele anterioare; nu se face dovada achitării drepturilor salariale către salariaţi; contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze privind criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor; registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost controlate 46 de unităţi, la care s-au înregistrat 136 de deficienţe. În urma controalelor, inspectorii au aplicat 136 de sancţiuni: 4 amenzi în valoare de 13.000 de lei şi 132 de avertismente. Crinela Toader

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com