Angajaţii APM din Regiunea Centru sunt instruiţi la Alba Iulia

18 martie 2012 11:510 comments

Centrul Naţional pentru Dezvoltare Durabilă, în parteneriat cu Ministerul Mediului şi Pădurilor – Direcţia Biodiversităţii organizează în perioada 19-23 martie, în Alba Iulia, sesiunea de instruire a personalului Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Centru din Sibiu şi Agenţiilor pentru Protecţia Mediului din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita şi Mureş. Sesiunea este organizată în cadrul proiectul InfoNatura2000 “Campanie naţională de conştientizare privind importanţa conservării Biodiversităţii prin Reţeaua Natura 2000 în România”.
Această activitate de instruire este importantă pentru înţelegerea şi aplicarea unitară la nivel naţional a prevederilor comunitare prin care se asigură conservarea speciilor sălbatice şi a habitatelor naturale din siturile Natura 2000.
Programul de formare, cu durata de 5 zile, va fi susţinut de către experţi care vor explica modul aplicare a procedurilor comunitare de evaluare adecvată a impactului antropic asupra siturilor Natura 2000. În cadrul sesiunilor teoretice, participanţii vor avea ca suport de curs Manualul de aplicare a Ghidului privind evaluarea adecvată a impactului planurilor/proiectelor asupra obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 şi a procedurii de emitere a avizului custozilor/administratorilor. Programul include şi o vizită de lucru în Situl de Protecţie Specială Avifaunistică (SPA) şi Situl de Importanţă Comunitară (SCI) Frumoasa, sit relevant pentru impactul antropic asupra naturii. Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com