ANSVSA solicită Asociaţiilor crescătorilor de animale să-şi asume responsabilităţile care le revin în procesul de identificare şi înregistrare a animalelor

21 februarie 2011 00:000 comments

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, împreună cu structurile din subordine şi cu întregul corp profesional al medicilor veterinari, reafirmă necesitatea strategică de accelerare a procesului de identificare şi înregistrare a animalelor (*).
În acest sens, conducerea ANSVSA, personal preşedintele Autorităţii, dr. Radu ROATIŞ-CHEŢAN, invită Asociaţiile de crescători să analizeze cu atenţie textul O.U.G. nr. 23/2010 şi să îi informeze corect pe crescătorii de animale despre prevederile acestui act normativ care reglementează modul de organizare a activităţii de identificare şi înregistrare a animalelor, care este în vigoare de la 30 martie 2010 şi care se aplică în prezent, chiar dacă nu este încă aprobat prin Lege de către Parlamentul României.
Astfel, în conformitate cu OUG 23/2010, începând cu luna aprilie 2010 exploataţiile non-profesionale de ovine şi caprine (art. 5 alin (4), şi începând cu 1 ianuarie 2011 şi exploataţiile non-profesionale de bovine (OUG 113/2002, modificată şi completată, art. 6 alin. (11), pot să efectueze identificarea animalelor şi prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal.
Începând cu aprilie 2010, în cazul exploataţiilor comerciale de ovine şi caprine (OUG 23/2010 art. 6), şi începând cu 1 ianuarie 2011 în cazul exploataţiilor comerciale de bovine (OUG 113/2002 modificată şi completată, art. 6 alin (10), activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor se efectuează de către proprietarul animalelor.
Trebuie să arătăm, cu regret, că până la această dată, cu toate că OUG 23/2010 permite acest lucru încă din aprilie 2010, nici o Asociaţie nu s-a înregistrat la DSVSA judeţene pentru a face activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor în numele membrilor lor, dimpotrivă, invocând şi de această dată o aşa-zisă culpă – inexistentă, evident, a instituţiilor statului pentru faptul că animalele lor nu sunt identificate!
Începând cu 1 ianuarie 2011 deţinătorii animalelor, atât din exploataţiile comerciale cât şi din cele nonprofesionale, trebuie să îşi suporte costul crotaliilor care se aplică animalelor proprii. Aceste crotalii se pot cumpăra de la orice furnizor primar sau secundar aprobat de ANSVSA, respectiv DSVSA, şi care sunt publicaţi pe site-ul www.ansvsa.ro „crotalii oficiale pentru animale”.
Mai mult, având în vedere că Asociaţiile de crescători nu au acoperire la nivel naţional, nu sunt constituite pe toate speciile de animale, nu au încă infrastructura aferentă organizării şi desfăşurării procesului complex de identificare şi înregistrare a animalelor pentru toate exploataţiile din România, s-a prevăzut în continuare că în acele exploataţii nonprofesionale care nu pot fi sau nu doresc a fi preluate de asociaţiile de crescători, activitatea să fie în continuare efectuată de medicii veterinari care au reprezentare în fiecare comună a ţării.
Până la această dată ANSVSA a aprobat şi înregistrat următorii furnizori de crotalii: 7 furnizori primari pentru crotaliile de ovine şi caprine; 5 furnizori primari pentru crotalii de bovine; 3 furnizori primari pentru crotalii de suine.
Sunt aprobaţi şi înregistraţi de către DSVSA judeţene un număr total de 157 de furnizori secundari de crotalii din care în judeţul Alba sunt înregistraţi un număr de 72 furnizori (13 asociaţii crescători taurine, 57 cabinete medical veterinare, 2 exploataţii comerciale).
Furnizorii primari pot să vândă crotalii atât furnizorilor secundari cât şi direct proprietarilor exploataţiilor de creştere (cu excepţia abatoarelor, centrelor de colectare, târgurilor şi expoziţiilor de animale, bazelor de achiziţii, stânelor, taberelor de vară). Furnizorii secundari pot vinde crotaliile doar direct exploataţiilor de creştere.
În concluzie, la această dată există în vigoare legislaţia corespunzătoare privind identificarea şi înregistrarea animalelor, dar, din păcate, se tergiversează aplicarea ei tocmai de către Asociaţiile de crescători de animale care ar trebui să vină în sprijinul crescătorilor.
(*) Identificarea şi înregistrarea animalelor este instrumentul care stă la baza activităţilor desfăşurate de serviciile veterinare pentru supravegherea şi combaterea bolilor la animale, pentru certificarea sănătăţii animalelor şi exploataţiilor de animale în vederea comerţului intern, intracomunitar şi exportului, pentru asigurarea trasabilităţii “de la fermă la furculiţă”, în scopul siguranţei alimentului.
Identificarea animalelor este o acţiune vitală pentru activitatea medicului veterinar întrucât acesta nu poate efectua tratamente, vaccinări, recoltări de probe, examinare clinică, certificarea stării de sănătate, dacă animalele sunt neidentificate.
În vederea identificării şi înregistrării animalelor, proprietarii – deţinătorii de animale au obligaţiile următoare, conform Normelor de aplicare ale OUG 23/2010: 1.proprietarii exploataţiilor comerciale: să achiziţioneze crotaliile aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, de la furnizorii primari sau secundari, autorizaţi în acest sens de A.N.S.V.S.A., respectiv direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, publicate pe site-ul http://www.ansvsa.ro; să deţină un calculator cu o memorie RAM de minim 512 Mb (recomandat 1 Gb sau mai mult) cu o conexiune bună la internet; să solicite DSVSA acordul de a deveni utilizator SNIIA în vederea înregistrării în Baza Naţională de Date a informaţiilor referitoare la animalele deţinute; să achiziţioneze documentele de mişcare prevăzute de anexa nr. 8 a Ord. Preşedintelui ANSVSA nr. 40/2010; după obţinerea acordului din partea DSVSA de a deveni utilizator SNIIA (Sistemul Naţional de Identificare şi Înregistrare a Animalelor), proprietarii exploataţiilor comerciale identifică animalele deţinute prin aplicarea mijloacelor oficiale, înregistrează în Baza Naţională de Date, animalele nou-născute identificate, mişcările şi evenimentele suferite de animalele deţinute, precum şi în Registrul Exploataţiei; să ridice de la sediul DSVSA în termen de 14 zile de la data înregistrării animalelor din specia bovine paşapoartele acestora, achitând contravaloarea lor.
2. proprietarii exploataţiilor nonprofesionale: a) în cazul în care nu doresc să-şi efectueze singuri sau prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor: să achiziţioneze crotaliile aprobate de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, de la furnizorii primari sau secundari, autorizate în acest sens de A.N.S.V.S.A., respectiv direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, publicate pe site-ul http://www.ansvsa.ro; să solicite medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, identificarea şi înregistrarea animalelor deţinute prin înregistrarea notificării în Registrul de Notificări de la sediul Circumscripţiei Sanitare Veterinare; să notifice medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi mişcările şi evenimentele suferite de animalele deţinute în vederea înregistrării acestora în Baza Naţională de Date prin înregistrarea notificării în Registrul de Notificări de la sediul Ccircumscripţiei Sanitare Veterinare; să arhiveze în ordine cronologică formularele de identificare, mişcare şi declarare eveniment eliberate de medicul veterinar; să achite contravaloarea paşapoartelor pentru bovine la medicul veterinar de liberă practică împuternicit sau la DSVSA.
b) în cazul în care doresc să-şi efectueze singuri activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor, proprietarii exploataţiilor nonprofesionale au aceleaşi atribuţii ca şi proprietarii exploataţiilor comerciale;
c)în cazul în care doresc să efectueze activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor prin intermediul asociaţiilor înregistrate legal, proprietarii exploataţiilor nonprofesionale au aceleaşi obligaţii ca şi proprietarii exploataţiilor comerciale, cu menţiunea că aceştia trebuie să încheie un acord scris legalizat cu asociaţia înregistrată legal, în acest sens.
Dr. Ioan TĂTUCU, purtător de cuvânt al DSVSA Alba

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com