Aşezământul Social Sfântul Andrei din Bărăbanţ va fi reabilitat

4 aprilie 2012 15:210 comments

Asociaţia „Sfântul Andrei” Bărăbanţ beneficiază de finanţare, prin intermediul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, pentru reabilitarea şi extinderea aşezământului pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei Bărăbanţ. Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 24 luni şi constă în lucrări de reabilitare în valoare totală de 3.939.377,04 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată: 2.984.390,08 lei. Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru furnizarea serviciilor sociale acordate persoanelor vârstnice, expresie a solidarităţii între generaţii – principiul fundamental al coeziunii sociale. Obiectivul specific al proiectului îl constituie creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor de asistenţă socială acordate unui număr de 32 de vârstnici din aşezământul pentru persoane vârstnice Sfântul Andrei Bărăbanţ, prin lucrări de extindere a imobilului existent şi reabilitare în suprafaţă totală de 1841,89 mp.
Proiectul propune dezvoltarea capacităţii asociaţiei de îmbunătăţire a serviciilor sociale, menite să sprijine normalizarea vieţii persoanelor vârstnice, contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii. Primul pas în oferirea serviciilor sociale de înaltă calitate este amenajarea şi extinderea imobilului existent, ce dispune în prezent de o capacitate de 24 de locuri ocupate complet. Deşi construcţia este nouă, se impun lucrări de reabilitare, datorate extinderii cu un corp de clădire nou, care va prelua o serie din funcţiunile corpului existent şi recompartimentarea spaţiilor evacuate şi reabilitate pentru cazare. Prin intermediul lucrărilor propuse se vor asigura condiţiile standard de furnizare a unor servicii de calitate necesare pentru 32 de locuri, cât şi un ambient liniştit, plăcut, confortabil şi binemeritat pentru beneficiarii vârstnici. În noul corp de clădire se vor desfăşura activităţi de depozitare hrană, vestiare, toalete, garaj (demisol) cât şi activităţi de recreere (sală de mese, sală multifuncţională, terasă – parter). Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com